Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig..?

Fråga:
Om man samtidigt har flera obligatoriska ghusl på sig att utföra räcker det om man gör en enda ghusl för alla tillstånd? T. ex om man har på sig ghusl hayth samtidigt som man måste göra ghusl janabah.

Svar:
Man utför en ghusl med avsikt (niyyah) för alla dem och det räcker om man säger avsikten (niyyah) för bara en av dem. (Seyyed Fadhlallah)

Det räcker om man utför en ghusl med avsikt för alla dem och om man har på sig ghusl janabah bland dem och gör ghusl med endast avsikt för janabah, det omfattar de andra trots att man inte har sagt det vid niyyah, fastän för försiktighetens skull skall man göra avsikt för alla dem. (Imam khomenei, Seyyed Khamenei)

Det räcker med en ghusl med avsikt för alla. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Det räcker att du utför en av dem även om att du inte gör avsikt (niyahh) för de andra. (Seyyed Sistani)

Endast en ghusl räcker och det är inte tillåtet att göra slöseri(israf). (Seyyed S. Shirazi)