Permanent äktenskap

Fråga:
Räcker det med att vid vigsels tid ange skriftligt eller bara få de två kontrahenternas samtycke?

Svar:
Vid giftermål både permanent och temporärt måste siqah (ett rituellt föräktenskap) läsas upp och det räcker inte med endast de två kontrahenternas samtycke och inte heller med att endast ange skriftligt. Det är antingen båda partner som läser vigselns siqah eller de utser någon annan till sitt ombud som läser upp i gengäld för dem. (Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed S. Shirazi, Seyyed Fadhlallah, Ayatollah Makarem Shirazi)

Fråga:
Kan paret för ett permanent äktenskap säga äktenskapslöftet till varandra på telefon?

Svar:
Det är tillåtet. (Seyyed Sistani, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fadhlallah)