Har kvinnan rätt att begära skilsmässa?

Fråga:
Salam aleikum, Har kvinnan rätt att begära skilsmässa eller måste hon sätta en klausul om detta i sitt äktenskapskontrakt?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh syskon

All tacksamet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans klara religion och raka stig som Han vägleder Sina tjänare till!

En kvinna kan begära och få komplett wikalat (fullmakt) av mannen i fråga om skildsmässa vilket skrivs till i äktenskapskontraktet. Det innebär inte att hon anger själva skildsmässan i äktenskapskontraktet så att säga utan får just komplett wikalat (fullmakt) att kunna ta ut skildsmässa om det skulle komma till det.

Som en rättslagsprincip inom Islam har skildsmässorätten i sin helhetsform getts till mannen – utav flera anledningar som vi kommer till strax – vilket inte getts i samma helhetsform till kvinnan. Men det innebär inte på något sätt att kvinnan inte har rätt att ta ut skildsmässa under några som helst villkor och att hon då skulle vara tvungen att leva med mannen mot sina vilja om mannen nu helt och hållet vägrar skildsmässa; utan självfallet har även kvinnan rätt att begära och ta ut skildsmässa men hon har inte helhetsrätten på samma sätt. För att tydliggöra så följer ett antal möjliga fall då olika former av ”skildsmässa” gäller och implementeras.
Exempelvis om det skulle vara så att mannen spårlöst försvinner en längre tid eller inte uppfyller sin plikt att betala underhåll för sin hustru eller inte uppfyller sina plikter som make gentemot sin hustru m.fl. kan kvinnan begära och få ut skildsmässa genom att vända sig till rättsdomstolen.
I andra fall har kvinnan rätten att få giftermålet upphävt – vad som kallas för ”faskh” – och detta gäller i fall då det visar sig att mannen exempelvis är drabbad av någon form av ”galenskap” eller impotens m.fl.
I ytterligare en del fall – s.k. ”khal'” – kan kvinnan genom att överge sin ”mahr” (äktenskapsgåva) i gengäld få ut skildsmässa.
Dessutom så om inget av ovannämnda villkor m.fl. skulle uppfyllas och kvinnan ändå skulle vilja skilja sig från mannen så har han inte rätten att frånhålla henne detta och tvinga henne att fortsätta leva med honom, om det skulle innebära att hon känner obehag och hat för honom eller att hon lider och upplever stor svårighet och obekvämlighet av detta.
Dessa är några av de förgreningar, villkor och detaljer som ingår i lagen om skildsmässa vilket ser till att mannen som getts helhetsrätten inte ska kunna missbruka lagen och att kvinnan kan få ut sin rätt.

Angående aledningarna till varför helhetsrätten av skildsmässa ålagts mannen och inte kvinnan så går en möjlig anledning tillbaka till de instinktiva och natuliga karktärsdragen som särskiljer dem båda. Kvinnan till sin natur är allmänt mer ömtålig och känslosam på så vis att hennes omdöme påverkas i större gard att agera i skuggan av hennes känslor. Denna vackra och finkänsliga natur är inget negativt för det utan snarare är det det som ger kvinnan hennes värme och kärleksfullhet som manifesteras i sina vackraste former i moderns villkorslösa kärlek till sitt barn samt även i andra former som hustruns kärlek till sina make, systerns till sin bror, dottern till sin far o.s.v. Mannen å andra sidan är i allmänhet mer så att säga kontrollerande och allvarsam gällande sina känslor speciellt och påverkas i mindre grad av känslostromar och därav i mindre grad hamnar i känslomässigt baserade beslutstaganden och i fall av skildsmässa så ger mannen inte med sig och går med på/väljer skildsmässa som utväg lika enkelt och snabbt vid första känslomässiga stormen. Därav  och för värnandet och beskyddandet av familjeenheten och för att förhindra att familjer splittras av minsta blåst, bråk och problematik, har den allmänna helhetsrätten i skildsmässa ålagts mannen.

Sist men inte minst tål att nämnas att trots att skildsmässa är en rättighet och tillåten handling inom Islam då det i en del fall är den enda möjliga utvägen för alla parters välmående så, i andan av värnande om samhällets kärna familjen och dess individer, betonas skildsmässa starkt som den absolut sista utvägen där alla andra vägar och sätt prövats men inte lett till förbättring och detta kan slutledas av en hadith som säger att ”den mest ogillade av halal (tillåtna handlingar) hos Gud är skildsmässa” – så det är tillåtet men inget man rekommenderas ta till i första hand!

Till inledning en kort konkret svar på frågan och vidare en längre helhetbild av ämnet i stort som inshaAllah är svar på din fråga syster!

Må Gud vägleda och välsigna dig syster och oss alla med gåvan och sötman av Hans älskade Profets(S) och Ahl al-Baits(A) tradition, äktenskap, baserad på Hans kärlek och med syftet att komma Honom närmare i ljuset av Profeten(S) och Ahl al-Baits(A) följe inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner