Vad är regeln (hokm) för att ingå temporärt äktenskap…

Fråga:
Vad är regeln (hokm) för att ingå temporärt äktenskap med en icke-troende eller bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinna?

Svar:
Det är otillåtet (haram) att ingå temporärt äktenskap med icke-troende och enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är det otillåtet (haram) att ingå temporärt äktenskap med bokens folk (Ahl al-Kitab) endast om de konverterar till islam eller att den muslimska mannen inte skall ha en muslimsk fru annars det inte är tillåtet (jayez) utan hennes samtycke. Enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är det också otillåtet (haram) trots hennes samtycke. (Seyyed Sistani)

En muslim kvinna kan inte gifta sig med en icke-troende. En man kan inte heller ingå permanent äktenskap med icke-troende kvinnor som inte tillhör bokens folk (Ahl al-Kitab) och enligt obligatorisk försiktighet (ehtiyat wajib) är det även otillåtet (haram) att ingå permanent äktenskap med icke-troende bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinnor, men det gör inget att ingå temporärt äktenskap med bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinnor som judar och kristna. (Imam Khomeini)

Temporärt äktenskap med muslimska kvinnor och bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinnor är tillåtet (jayez) och äktenskap med förutom dessa två grupper är otillåtet (haram). (Seyyed S. Shirazi)

Det är otillåtet (haram) att en muslim ingå temporärt äktenskap med någon förutom en muslim kvinna eller en bokens folk (Ahl al-Kitab) kvinna. (Seyyed Fadhlallah)

Det är tillåtet (jayez) att ingå temoprärt äktenskap med bokens folk (Ahl al-Kitab) och med utom dem är det otillåtet (haram).(Ayatollah Makarem Shirazi)