Att röra sig mot Gud

Det återberättas i boken ”Amaali” från Imam Sadiq(A) att Jesus(A) sade följande till sina följeslagare:

”O Adams söner! Sök er tillflykt till Gud från världen och fäst inte era hjärtan vid det för det passar inte er och ni passar inte det. Ni kommer inte att stanna hos det länge och den stannar inte heller hos er länge. Världen är fylld av äventyr och bedrägeri. Dåre är den som är beroende av det och förlorare är den som förlitar sig på det och misslyckad är den som gillar det och vill ha det.

Sök ånger hos Gud och frukta den dagen där sonen inte kommer att bestraffas för sin fars skull. Var är era fädrar? Var är era mödrar, bröder och systrar? Det kallades på dem; de gav sig av och sade adjö till den här världen och de blev grannar till de som dött och gått bort. De separerades från sina vänner och de blev behövande av vad de skickade innan sig medan de blev oberoende av vad de lämnat kvar. Tills när ska ni bli rådgivna? Tills när ska ni förhindras medan ni inte förhindrar er själva? Tills när ska ni vara insjunkna i nöje och försummelse? Er berättelse liknar djuret som bara tänker på att äta och tillfredsställa sina begär.

Varför skäms ni inte inför er Skapare trots att Han har hotat den olydiga med helvetet som ni inte klarar av och lovat himlen för den lydige? Så tävla om att komma till himlen och var schyssta mot varandra, vänliga mot de behövande och gör ångra er ärligt hos Gud.

Var nyttiga tjänare och inte orättvisa farao liknande härskare som är olydiga mot Gud som har dömt de till döden. Härskarnas Härskare, Skaparen av himlen och jorden och som dyrkats av de som gått bort och de som skall komma i framtiden, är en väldig bestraffare med smärtsam tortyr. Ingen syndare kan undgå honom och inget förblir oupptäckt av Honom. Hans kunskap räknar allting och kommer att placera allt i sin ordning oavsett om det är himlen eller jorden.

O svaga människa! Var ska du fly från den som hittar dig under dagen eller under nattens mörker oavsett vilket tillstånd du är i? Den bästa främjaren är predikanten och den välsignade är den som tar emot råd.”

(Ovan är ett urval taget från ”The History of the Prophets” av Ayatollah Hashim Rasouli Mahallati)

 

Fotnoter:
1. Amaali Sheikh Saduq, s. 331-332