Hågkomstens tid

Amir al-Mo’menin(A) (Imam Ali(A)) brukade hålla ett tal efter al-Adha festivalens bön, han brukade påminna om Allah(Swt), prisa honom och tacka Honom. Han brukade skicka hälsningar över Allahs Profet(S) och säga:

”Den som lyder Allah och Hans Profet är den som blivit vägledd och nått den stora bedriften av frälsning och den som inte lyder Allah och Hans Profet har gått vilse och blivit träffad av en avgörande förlust.

Jag rådger er Allahs tjänare att vara noggranna med era plikter gentemot Allah, komma ihåg döden ofta och asketism i världen som inte har gynnat de som har lämnat den. Och på samma sätt kommer det inte att gynna människorna i framtiden; ert öde i den här världen är densamma som ödet för människorna innan er.

Har ni inte sett att världen har gått vidare och utannonserat sin utgång? Världen informerar om tillintetgörande och dödens tema sjungs i öronen på de som lever; precis som sötman ändras till bitterhet och rent vatten förorenas.

Så ni, Allahs tjänare, bör göra er redo för att emigrera från denna kupol; en kupol där tillintetgörande är ett öde för alla dess invånare och de har berövats evigt liv och deras liv förödmjukas av döden; så att ingen levande kan inbilla sig om evigt liv; det finns ingen själ som inte lyder dess order. Så var uppmärksamma så ni inte blir övertagna av drömmar om att slutet av livet är en händelse som ligger långt bort. Roa er inte med era drömmar och hänge ert korta liv till att dyrka Allah.

Och idag (är Adha festivalen) verkligen en högt respekterad dag och välsignelser är att vänta, under den här dagen kan synder bli förlåtna. Så kom ihåg Allah frekvent och be om förlåtelse; för Han är förlåtaren och välgöraren.

När ni genomför ritualen (under Hajj) så ät från det offrade köttet och skänk det och tacka Allah för att Han skänkt er köttet från kameler, kor och får.

Genomför bönen och betala allmosan och genomför dyrkan perfekt och i ett gott tillstånd. Visa iver för Jihad, Hajj och fastan och det som gjorts obligatoriskt för er, för deras belöningar är stora och eviga; och att överge dem är en sorg som aldrig kan ändras.

Försvara främjandet av de goda handlingarna och avskräckandet av de onda; gör så för att få den orättvisa att bli rädd och hjälp den förtryckta och hindra den som sprider tvivel i människornas sinnen.

Var vänlig mot kvinnorna och de som är underordnade era rang, var ärliga och trovärdiga och var från de som försvarar rättvisa.

Låt er inte luras av det världsliga livet och låt inte den svekfulla Shaytan att förhindra er från att lyda Allah. Utan tvekan är de bästa orden åminnelsen av Gud, och det mest framstående talet för den fromma är Allahs Bok, den Mäktiga, den Vise”.

Sedan brukade han säga: ”Jag söker tillflykt hos Allah från den utstötte Shaytan” och recitera al-Tawhid kapitlet.

Ja, sannerligen kommer efterföljandet av dessa läror i livets ström att föra med sig frälsning. Så var uppmärksam så att du inte försummar den här dagen och tar lätt på den; den här dagen är bland de bästa möjligheterna för att värdera oss själva och våra handlingar.

(Ovan är ett urval taget från ”Man la Yahduruhu al-Faqih” av Sheikh Saduq)