Främjar Islam polygami?

Fråga:
Främjar Islam polygami?

Svar:
För muslimska män att ha mer än en hustru är detta en tillåtelse som ges till dem i Koranen under förutsättningarna att det inte är för att tillfredställa lust utan för att lösa sociala problem och att han kan behandla dem lika. Det är dock inte ett åläggande.

Innan Islams tid brukade män ha många fruar. När en person som var gift med elva fruar blev muslim frågade han Profeten Mohammad(S) vad han skulle göra med så många fruar och profeten svarade ”Skilj dig med alla utom fyra.”

Koranen säger: ”Du kan gifta dig med två, tre eller fyra kvinnor om du kan vara lika rättvis med var och en av dem.” Eftersom det är väldigt svårt att vara lika rättvis med alla fruar i praktiken har de flesta muslimska män inte fler än en fru. Profeten Mohammed(S) var själv endast gift med Khadija(A) från åldern 24 till 50.

I det västerländska samhället har en del män som har en hustru många utomäktenskapliga angelägenheter. En undersökning som publicerades i ”USA Today” (4 april 1988, avsnitt D) frågade 4700 älskarinnor vad de vill att deras status skulle vara. De sa att de föredrog att vara en andra hustru, snarare än den ”andra kvinnan” eftersom de inte har lagliga rättigheter, inte heller har de ekonomiska jämlikhet mellan lagligt gifta fruar och det verkade som om de utnyttjades av dessa män.

Historiskt sett har alla profeter, utom Jesus(A), som inte var gift, haft mer än en hustru. Så detta är inget som Islam påbörjade, utan det var i självaste verket Islam som reglerade månggifte.