Spreds Islam med svärdet?

Fråga:
Spreds Islam med svärdet?

Svar:
I enlighet med Koranen: ”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor…” (Koranen 2:256), kan ingen tvingas till att bli muslim. Men det är sant att det på många platser där muslimska arméer gick för att befria människor eller mark, bar de svärd som var det vapen som användes vid den tiden. Men Islam spreds inte med svärdet.

På många platser där det finns muslimer som nu, i Fjärran Östern som Indonesien, Kina, och många delar av Afrika finns det inga uppgifter om eventuella muslimska arméer som har gått där. Att säga att Islam spreds med svärdet vore som att säga att kristendomen spreds med revolvrar, F-16: s och atombomber osv., vilket inte är sant. Kristendomen spreds av missionär verk av kristna. Tio procent av alla araber är kristna.

”Svärdet av Islam” kunde inte konvertera alla icke-muslimska minoriteter i muslimska länder. I Indien, där muslimerna regerade på 700 år, är de fortfarande en minoritet. I USA, är Islam idag den snabbast växande religionen och har 6 miljoner anhängare och inga svärd har använts.