Islam – fredens religion

Islam är fredens religion. Det är uppenbart från enbart namnet. Både ordet ”Islam” (som är arabiskt) och ordet fred på arabiska – ”salam” – kommer från samma rot – ”salima”.
Muslimer hälsar på varandra genom att säga frasen ”Salam Alakium” – fred vare över dig. Även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Ett av Guds namn är ”Salam” som betyder fred.
Däremot måste man inse att fred inte kan uppnås i ett vakuum. Fred är sammanlänkad med rättvisa. Man kan enbart ha fred på rättvisans grunder. Rättvisa i sin tur innebär att ordna upp allt enligt sin rätta struktur – om man däremot hindra tillkomsten av en ordning, så stör man den sociala harmonin och upplöser då freden.

Islam förespråkar två sorts fred

1. Fred med ens inre
En person kan uppnå inre fred genom att skapa harmoni och balans mellan hans känslor (begär och ilska) och hans spirituella jag. Med andra ord, mellan hans känslor och samvete.
Den spirituella kraften hos människan eller samvetet är inget statiskt fenomen: den har förmågan att växa såväl som förfalla. Gud svär vid människans själ och säger i koranen: ” Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla], och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan. Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.” (Ash-Shams 91: 7-10)

2. Fred med andra
Islam betonar starkt de rättigheter människor har mellan varandra. Den söker att bevara freden i samhället genom utbildning och uppmanar sina anhängare att värna om andras rättigheter. Man kan inte uppnå frälsning i Islam genom att enbart utföra Guds påbud, man måste även hålla fast vid andra människors rättigheter.
Tyvärr har Islam blivit svartmålad som en våldsam religion av media på grund av händelserna i Mellanöstern och andra delar av världen. Nuförtiden så associeras ordet ”Islam” med ”terrorism”.  I detta läge, måste man först och främst inse att händelserna i Mellanöstern enbart kan förstås fullt ut då man studerar efterkrigstiden (efter andra världskriget) i den regionen, särskilt de löften britterna gav till araberna. För det andra, ingen förståndig människa skulle tillåta sig själv att skylla religionen Islam för dem missgärningar som begås av folk som kallar sig muslimer. Det är som att hävda att den Katolska kyrkan förespråkar våld och terrorism på grund av den Irländska republikanska arméns verksamhet.