Jesus i Islam

Muslimer respekterar och hedrar Jesus Kristus(A). De anser honom vara en av Guds största budbärare till mänskligheten. Koranen bekräftas hans mirakulösa födelse och hans mirakulösa förmågor. Dessutom anses hans mor Maria(A) vara en av de mest rena och upphöjda kvinnor i hela skapelsen. Som Koranen säger:

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.” (Surah ’Aal Imran 3:45)

Islams anser att dess vara en återbekräftelse och höjdpunkten av läror av tidigare monoteistiska religionerna såsom judendom och kristendom. Därför tror alla muslimer på Moses(A) och Jesus(A) som Guds sändebud. Profeten Mohammad(S) var beordrad att recitera i Koranen:

Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.” (Surah ’Aal Imran 3:84)

Islam är den sista religionen som är uppenbarad för människan genom den sista profeten som hette Mohammad(S). Han föddes i Mecka (i Saudiarabien) år 570 e.Kr. Mohammad(S) var en mycket sanningsenlig och ärlig person. Han var också mycket from och avskydda det moraliska förfallet i sitt samhälle. Vid 40 års åldern, bad Gud honom genom ängeln Gabriel(A) att förkunna religionen Islam offentligt. Guds budskap till mänskligheten tillkännagavs i Koranen som uppenbarades för Mohammad(S). Koranen, som är den heliga boken för muslimer, innehåller 114 kapitel (Surah). Muslimer tror att det är endast Guds ord, oförändrat över 14 århundraden. Den behandlar frågor som påverkar människors jordiska liv, frågor om fromhet, uppriktig beteende, dyrkan, skapandet av ett rättvis och god samhälle och praxis om etik.

Islam har två stora skolor – den Shiitiska och sunnitiska. Den sunnitiska tror att samhället valde sin egen ledare efter profeten Mohammads(S) död medan den shiitiska tror att profeten hade, genom gudomlig vilja, utsågs Imam Ali(A) till sin efterträdare. Ledarskap är således gudomligt utsedd. Det bör noteras att både sunni och Shia är eniga i sina större övertygelser dvs. de tror på samma Gud, samma Koran, samma profeter och ber i samma riktning. Skillnaderna skiljer sig främst teologiska och juridiska frågor.