Allamah Tabatabai

Inköp av mark för den nya skolan hade varit lätt, att hitta den rätta arkitekten var däremot svårare. En efter en, avvisade Ayatullah Hujjat(RA – Rahemah-o Allah – Gud vare honom nådig) varenda design-förslag som gavs för projektet. När han och några rådgivare satt med varandra, noterade de slutligen ett förslag från en Seyyed från Tabriz, Iran. Den här verkade perfekt på alla sätt! Naturligtvis så godkändes den snabbt och byggandet påbörjades kort därefter. Som en tanke i efterhand, var Ayatullah Hujjat(RA) och rådgivarna nyfikna på vem Seyyeden var. Till deras förvåning ledde sökningen till att det var ingen annan än en av deras jämnåriga i seminariet, det var en bräcklig, asketisk akademiker som var klädd i en blå turban och uttorkade kläder och var mer känd för sitt intresse för filosofi och mystik snarare än arkitektur!

Han föddes som Seyyed Mohammad Hossein Tabatabai(RA) i en liten by nära Tabriz, Iran, 1321 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Efter sin grundutbildning i seminariet i Tabriz, reste han till den heliga staden Najaf, Irak för högre utbildning. I Najaf studerade han under sådana framstående rättslärda som, Sheikh Mohammad Hossein al-Gharawi(RA), Mirza Hossein Naini(RA), Seyyed Abo’l-Hassan Esfehani(RA), Seyyed Mohammad Hujjat Kohkamri(RA) och Seyyed Ali Qadi Tabatabai(RA). Även om han var på alla sätt en kompetent och kvalificerad rättslärd var Allamah Tabatabais(RA) huvudsakliga intresse Falsafa(filosofi), Rohaniyyah (andlighet) och Irfan (Gnosis/Mysticism). Han var också mycket kunnig i astronomi, matematik, teknik och flera andra vetenskapsämnen (i.e. numerologi, Ilm Jafr, etc.).

Efter sin utbildning i Najaf, återvände han till Tabriz. Men på grund av politisk instabilitet i regionen som hade orsakats av andra världskriget, flyttade han kort därefter till seminariet i Qom, där han spenderade resten av sitt liv till att undervisa och att forska. I en tid av nya politiska ideologier, stod Allamah Tabatabai(RA) som bålverk av den traditionella Islamiska tron. Mycket till förtret för andra lärare i Qom, tog han upp undersökningen om materialistisk filosofi och skrev flera motbevisningar om det. När han blev utmanad av några Marxister, besvarade han genast deras utmaningar, och en gång åkte han från Qom till Tehran för en åtta timmars debatt med en Marxist.

Istället för att ha stora klasser för religiös lag, föredrog Allamah(RA) att ha mindre diskussioner om filosofi och Gnostik. Diskussioner med en nära krets av elever som, Martyren Seyyed Mohammad Hossein Beheshti(RA), Martyren Sheikh Murtadha Motahhari(RA), Martyren Sheikh Ali Quddusi (RA) (hans svärson), Sheikh Mohammad Fadil Lankarani(RA), Sheikh Naser Makarem Shirazi(RA), Sheikh Ibrahim Amini(RA), och Sheikh Ja’far Sobhani(RA).
Allamah Tabatabais(RA) största bidrag till den shiamuslimska akademin kom i form av hans tolkning av den heliga Koranen. När han kom till seminariet i Qom, fann han att undervisning om Tafsir(Tolkning) sågs som ett tecken på inkompetens. Därför bestämde han sig för att återuppliva detta område. Efter flera år av ägnat stipendium, slutförde han sin hyllade Tafsir al-Mizan, som anses vara det största kommentarmaterial om Koranen skrivet under de senaste århundradena. Tidigare kommentatorer, som Sheikh Tabarsi(RA) och Sheikh Qomi(RA), hade använt al-hadith(återberättelser) om De felfria(A) som primär metod för tolkning av Koranen, Allamah Tabatabai(RA) använde en unik metod, vilket var att använda en vers i Koranen till att förklara den andra, eller som han själv kallade det, ”att låta Koranen tala för sig själv”. Det arabiska arbetet med de 20-volymerna har sedan dess översatts till många olika språk, och en partiell engelsk översättning finns också tillgänglig på internet.

Förutom Al-Mizan, har Allamah Tabatabai(RA) skrivit en rad böcker om shia Islam, som gjorde honom till en internationellt erkänd auktoritet för den shiamuslimska tron. Trilogin översattes av Seyyed Hossein Nasr(HA-Hafiz-o Allah-må Gud bevara honom) och Professor William C. Chittick(HA) och består av Shi’ite Islam, A Shi’ite Anthology, och The Qur’an in Islam.

Allamah Tabatabai(RA) var väl medveten om den politiska situationen i Iran och resten av världen, vilket framgår i hans akademiska verksamhet. Han kritiserade starkt den västerländska hegemonin, kolonialismen, och post-koloniala imperialismen. Han såg att marxismen hade misskrediterat sig genom att inte ha skapat revolutioner i den industrialiserade världen, som Marx hade förutspått. Däremot så hade demokratier i väst också misslyckats med att försvara sina ideal genom att ha utnyttjat och förslavat människor i andra delar av världen. Nästan alla ledare för den Islamiska revolutionen var direkt eller indirekt hans studenter. Trots att han var fysiskt för svag för att delta i den Islamiska revolutionens aktiviteter, så kan hans bidrag sammanfattas med ett uttalande från Martyren Motahhari(RA), som sa att det inte fanns en enda politisk situation vars svar inte kunde hittas i Tafsir al-Mizan.

Allamah Tabatabai(RA) var en oerhört ödmjuk och rättfärdig individ. Hans elever berättade att under Ramadhan månaden, skulle Allamah(RA) gå till Ma’soomahs(A-Alayh as-salam-frid vare med henne) viloplats varje dag innan han skulle bryta sin fasta då hon var syster till Imam Ridha(A), shiamuslimernas sjätte Imam. Trots allt detta stod den framstående och väl respekterade rättslärde ofta i de sista raderna under bönerna i moskén. Hans elev Seyyed Tehrani(RA) konstaterade att i 40 år hade de frågat Allamah(RA) om att leda de i bönen, men att han alltid vägrade. När hans elever hänvisade honom som Ostadh (lärare/Professor/Mästare) insisterade han på att de skulle behandla honom som om vore han en kollega istället för instruktör. Han brukade också sitta på golvet med de istället för att sitta högre upp på en stol. Under diskussioner om svaga eller tvivelaktiga återberätellser i föreläsningar om religiös lag, så var han väldigt försiktig med vad han sa för att inte visa någon respektlöshet mot någon av de återberättelser som kanske var från Ahl al-Bait(A).

Trots sina många akademiska verksamheter, var Allamah(RA) väldigt fäst vid sitt liv i hemmet och i att uppfylla de rättigheter som hans familjemedlemmar hade. Han utförde alltid sina sysslor själv, och även under perioder då han var sjuk, så besvärade han inte sin fru eller sina barn. En gång när hans dotter besökte honom och såg att Allamah(RA) hällde upp te för sig själv frågade hon honom varför han inte lät henne göra det. Han svarade ”Du är en gäst. Du är också en ättling till Fatimah Zahra(A), så jag kan inte ge er någon sådan order!” Under hans hustrus sista dagar, lämnade han alla sina akademiska verksamheter och spenderade nästan en månad vid hennes sida, han skötte alla hennes behov och angelägenheter. När hon gick bort grät han ymnigt och sade ”Det var den här kvinnan som fick mig att nå den här positionen. Hon har varit min partner, och vad än för böcker jag har skrivit så tillhör halva krediten henne.”

På grund av sin intensiva andliga övningar och nästan asketiska livsstil, hade Allamah(RA) nått oerhört högt i andlig station. Han berättade att när han bad i Kufas moské som en elev, fick han en vision om en Hoor al-’Ein (Ögats Fröjd – himmelsk väsen) som erbjöd honom en bägare fylld med himmelsk dryck. Men han var så avsiktsförklarad i sin bön att han borstade undan Hooren, vilket fick henne att göra reträtt med kränkt min på hennes ansikte! Under sina sista dagar, var det sagt att han slutade uppmärksamma mat och dryck och att han brukade stirra på ett hörn i rummet med förvåning och förvirring.

(Dessa och många andra sådana anekdoter från hans liv finns i samlingen Eternal Manifestations av Ahmad Luqmani(RA).)
På grund av hjärtproblem, togs Allamah Tabatabai(RA) slutligen till sjukhuset år

1401 e.H. Under de sista ögonblicken av sitt liv i Moharram 1402 e.H. lär han ha sagt ”De som jag har väntat på är äntligen här!” Med ett yrvaket utseende av förvåning återvände han sedan till sin Herre. Hans begravningsbön leddes utav Ayatullah Golpaygani(RA) och han lades till vila nära Sheikh Abd al-Karim Hairi(RA) vid Ma’soomahs(A) viloplats.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”