Martyren Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr

Det har blivit klart – även med stor sorg – att den avlidne Ayatullah, Martyren  Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(Ra-Rahemah-o Allah-må Gud vara honom nådig) och hans hederliga betryckta syster, Bint al-Huda(RA) – som var bland de rättslärda av kunskap och etik och även bland de mest hedrade inom Islamisk kunskap och litteratur – nådde fram till det höga statuset av martyrskap utav den Irakiska regimen och det på ett hemskt sätt.

”Det är ingen överraskning att sådana stora personer når martyrskap – de som har spenderat sina liv för att kämpa för de islamiska målen – medans deras mördare slösade bort sina liv för förtryckning .”
– Från ett tillkännagivande av Imam Khomeini(RA)

Hans namn var Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA). Hans förfäder spåras tillbaka till den heliga Profeten, Mohammad(S – Salla Allah-o alayh wa aleh-frid vare med honom och hans hushåll), genom den sjunde Imamen, Musa Kadhim(A-Alayh as-salam-frid vare med honom).
Han föddes den 25 Thil Hijjah, 1353 e.H(efter Hijrah- Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) (1 Mars, 1935 e.k) i staden Kadhmiyya, Irak. Seyyed Baqir al-Sadr(RA) lärde sig att läsa och skriva på Muntada al-Nashr skolan i staden Kadhmiyya. Vid en tidig ålder, förvånades hans lärare över hans briljans och förmåga att förstå avancerade studier.

När Seyyed Baqir al-Sadr(RA) fyllde 12 började han studera boken Ma’aalim al-Usool utav sin bror Seyyed Ismail al-Sadr(RA). Det sägs att när Seyyed Baqir al-Sadr(RA) skulle invända mot vissa delar av boken svarade hans bror, ”Det är samma invändningar som författaren av Kifaayat al-Usool hade emot författaren av Ma’aalim.” Seyyed Baqir al-Sadr(RA) begav sig sedan till den heliga staden Najaf för att slutföra sina Islamiska studier.

Medans hela hans studieperiod, från början till slut, inte översteg cirka 18 år, så var den här perioden lång i kvalitet. Han tog alltid sina studier mycket seriöst och tillägnade all sin tid åt att söka mer och mer kunskap. Två utav Seyyed Baqir al-Sadrs(RA) lärare var Ayatullah Seyyed Abo’l-Qasim al-Khoei(RA) och Ayatullah Seyyed Mohsin Tabatabai al-Hakim(RA). Seyyed Baqir al-Sadr(RA) började undervisa vid 25 års åldern, bland hans elever fanns Martyrerna Seyyed Mohammad Baqir al-Hakim(RA) och Seyyed Mohammad al-Sadr(RA), men även Seyyed Kamal al-Haidari.

Seyyed Baqir al-Sadr(RA) trodde på nödvändigheten att etablera en Islamisk regering som skulle styra med Islams budskap och återspegla alla upplysande aspekter av Islam. Han menade att den som höll ledarskapet för det Islamiska samhället måste vara en medveten Marja(rättslärd som efterföljs) – en som är fullt medveten om omständigheterna, förhoppningarna och målen för det muslimska samhället. Han var också bekymrad över situationen i det Islamiska seminariet, han betonade behovet av att locka ungdomar till att stärka seminariet.
Han arbetade för att ändra kursplanen i det Islamiska seminariet för att bättre passa in på samhällets behov, eftersom det under den tiden inte fanns tillräckligt många rättslärda ute i samhället. För att bidra till att lösa detta problem skrev Seyyed Baqir al-Sadr(RA) de revolutionerande tre Halaqaat (studier i ’Ilm al-Usool).

Seyyed Kadhim al-Hosseini al-Haa’iri(RA) beskrev Seyyed Baqir al-Sadr(RA) som, ”… sin tids stolthet… sin ålders geni, detta århundradets mirakel…en principiell jurist, en muslimsk filosof…han var en utstrålande Marja bland Maraji’(rättslärda som efterföljs) för muslimerna i Najaf…han startade den Islamiska revolutionen i Irak och ledde den ända tills han blev martyr….”
Vid sidan av sina verk på Islamisk juridik skrev Seyyed Baqir al-Sadr(RA) även många andra böcker, inklusive Falsafatuna(Vår Filosofi) och Iqtisaduna(Vår Ekonomi), böcker om Islamisk filosofi och ekonomi.
Då Ba’atisterna (Irakisk ultra-nationalistisk parti) attackerade de religiösa och kulturella fabrikerna i Irak så svarade de rättslärda i Najaf. På fronten var Seyyed Baqir al-Sadr(RA) och hans syster, Bint al-Huda(RA). Tillsammans med flertalet betydelsefulla rättslärda, inklusive Martyren Seyyed Baqir al-Hakim(RA), och Allamah Murtadha Askari(RA) grundade Seyyed Baqir al-Sadr(RA) Hizbul Dawatul Islamiyya, eller Islamiska kallelse partiet, för att kunna framföra Islamiska värden och att kunna motstå den socialistiska och sekulära regeringens propaganda. Partiet kämpade aktivt mot Ba’atisternas terrorvälde som på kort tid gick över till den hela Irakiska nationen. Samtidigt genomförde hans syster Aminah Bint al-Huda(RA), en litterär och akademisk kamp mot Ba’tisterna. Hon etablerade skolor för kvinnor, och hon skrev många böcker och artiklar som riktade sig till kvinnorna i Irak för att främja Islamiska värderingar.

Efter tio månader av husarrest greps Seyyed Baqir al-Sadr(RA) och Bint al-Huda(RA) den 19 Jamaadi al-Awwal, 1400 e.H (April 1980). Natten den 9 April, 1980 stängde Ba’atist regimen av elen för hela staden Najaf och de skickade säkerhetsstyrkor hem till deras kusin Seyyed Mohammad al-Sadr(RA). Seyyed Mohammad al-Sadr(RA) följde med säkerhetsstyrkorna till deras högkvarter, där de visade honom bilder på Seyyed Baqir al-Sadr(RA) och Bint al-Huda(RA), liggandes i blod, märken av oerhörd tortyr sågs klart över deras kroppar. Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA) och Bint al-Huda(RA) begravdes i Wadi as-Salam gravplatsen i den heliga staden Najaf samma kväll.

Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA) och hans syster, Bint al-Huda(RA), såg en extrem form av förtryck och orättvisa runt om dem, och de gjorde motstånd. På så sätt var de riktiga följare av Imam Hossein(A) och Seyyeda Zaynab(A). Det är sagt att när Saddam blev frågad om att skona Bint al-Hudas(RA) liv, svarade han, ”Döda brodern och skona systern? Vill du att jag ska göra samma misstag som Yazid?!”

Och ändå, misslyckades Saddam med att lära sig utav sin föregångares misstag. Genom att mörda Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(RA) och Bint al-Huda(RA), hjälpte han faktiskt med att ge färskt blod för de Islamiska revolutionerande rörelserna i Irak, Iran, Libanon, Pakistan, och runt om den muslimska världen. Deras martyrskap har blivit två ikoner för den shiamuslimska revolutionerande anden. Videomaterial av Saddams avrättning visar hur några vittnen skriker ”Länge leve Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr!” Och det har satts ut på väggar och skyltar runt om i Irak tills idag, Seyyed Mohammad Baqir al-Sadrs(RA) unika image fortsätter att sprida Iqbals ord: ”Mordet på Imam Hossein(A) är faktiskt döden för Yazid. Efter varje Karbala, födds Islam om på nytt.”