Shahid Dastghaib Shirazi

Det var en vanlig dag i staden Shiraz. Den rättslärde och ett fåtal studenter var på väg mot moskén, dit den rättslärde hade lett bönen ett tag nu. Plötsligt skakades området av en kraftig explosion. Spillror flög lite överallt, skrikanden hördes igenom hela området och rök förblindade alla i grannskapet. När situationen hade lugnat ner sig insåg folk det förskräckliga som hade inträffat. Grinanden och skrikanden ekade igenom staden Shiraz i många dagar då folk erinrade sig den fasansfulla synen på deras älskade bönledares kroppsdelar som låg splittrade på gatan och väggar i den trånga gränden.

Han föddes till Seyyed Abd al-Hossein(RA-Rahemah-o Allah-må Gud vare honom nådig) son till Seyyed Mohammad Taqi Dastgheib(RA) i staden Shiraz år 1332 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) Han startade sin religiösa utbildning väldigt tidigt och ledde bönen i Baqir Khan moskén redan i sena tonårsåldern. 1335 e.H. reste han till Najaf, Irak för högre religiös utbildning. I Najaf studerade han under den tidens mest prominenta rättslärda, bland vilka var Seyyed Abo’l-Hasan Esfehani(RA), Seyyed Ali Qadhi Tabatabai(RA) samt även Sheikh Diauddin al-Iraqi(RA).

Då studierna avslutades återvände Seyyed Dastgheib(RA) tillbaka till Shiraz. Shiraz seminariet hade avböjts i åratal, Seyyed Dastgheib(RA) började samla in pengar för att återuppbygga Atiq moskén. Tillsammans med ett fåtal lokala rättslärda började han lära ut teologi, rättslära och korantolkning i moskén.

Medan Shahen skapade en sekulär monarkistisk stat i Iran bestred de rättslärda i Qom det. I Shiraz var Seyyed Dastgheib(RA) väldigt öppen i favoriserandet av Ayatullah Khomeini(RA) och hans revolutionära tankar och ideér. Han vart ständigt arresterad och inlåst i sitt hus för sin oförbehållsamhet. Men ändå insisterade han på att träna upp massorna så att de kunde bli förberedda, både mentalt och spirituellt, för den Islamiska revolutionen. Just därför var Seyyed Dastgheibs(RA) böcker till för de ordinära troende fastän han hade publicerat flertalet akademiska verk. Flera av dessa har blivit översatta till engelska och är tillgängliga på nätet, bland vilka finns ”Greater Sins, seeking Allahs Protection From The Satan” och ”Commentary to Surah al-Yasin”. Även verk så som Qalbe Salem(Frisk Hjärta), Salat al-Khashi’een, Nafs al-Mutma’inna(Det Säkra Jaget) och en biografi om Fatimah Zahra(A-Alayh as-salam-frid vare med henne) och Zaynab(A) skrevs av honom.

Efter den Islamiska revolutionen valdes Seyyed Dastgheib(RA) till en medlem i parlamentet av Shirazborna. Han utvaldes även till Ayatullah Khomeinis(RA) representant i Shiraz, samt till Imam Jama’a (folkets bönledare). Seyyed Dastgheib(RA) var en fromm och ödmjuk man, för det var han mäkta älskad och respekterad av sin hela församling.
Däremot fanns det terrorist krafter som arbetade på att förgöra Irans Islamiska regering. De hade successivt lönnmördat flertalet av revolutionens toppledare så som Martyren Seyyed Mohammad Beheshti(RA), Seyyed Ali Qadhi Tabatabai(RA), Seyyed Asadullah Madani(RA) samt Sheikh Murtadha Motahhari(RA). Det var 1402 e.H. då Seyyed Dastgheib(RA) promenerade mot moskén för att leda fredagsbönen som staden skakades om av en kraftig explosion och den älskade bönledaren i Shiraz vart till en martyr (shaheed). Hans kropp samlades bit för bit och medan det gräts ut högljutt begravdes han i staden Shiraz.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”