Ayatullah Burujerdi

Läraren svarade på frågan och försökte att gå vidare, men studenten fortsatte att fråga. Med en liten rynkning av pannan, svarade läraren på hans följd fråga och försökte än en gång att fortsätta till nästa ämne. Men studenten fortsatte att argumentera, och fortsatte att repetera sitt argument mot läraren. ”Var tyst, unge man!” utbrast läraren. Rummet sveptes av tystnad och läraren var till slut redo att fortsätta med lektionen. Efter lektionen var slut och eleverna började lämna klassrummet, så ropade läraren efter studenten. Till studentens förvåning gav läraren honom en mantel och en summa pengar och sade: ”Förlåt Burujerdis misstag! Jag visste inte att min själs tyglar slank ur mina händer när jag talade strängt till dig.” Studenten vart oerhört förvirrad, men han vart ännu mer förstummad när han vid ett senare tillfälle fick reda på att läraren hade börjat fasta i ett helt år, endast för att han yttrade en mening som varken var förolämpande eller opassande.

Han föddes till Seyyed Hossein(RA – Rahemah-o Allah – Gud vare honom nådig) son till Seyyed Ali Tabatabai(RA) i Burujerd, Iran, år 1292 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Han fick sin tidiga religiösa utbildning i hemstaden, och flyttade sedan till Esfehan, och Najaf, Irak där han avslutade sin utbildning under stora lärda män som Akhund Khorasani(RA), Seyyed Kadhim Tabatabai Yazdi(RA), och Seyyed Mohammad Taqi Modarresi(RA). För att ha en genomgående och komplett förståelse för rättsvetenskap, studerade han rättsvetenskap vid dom 4 största sunni skolorna. När han hade avklarat sin utbildning, reste han tillbaka till Burujerd för att tillfredsställa samhällets religiösa och spirituella behov.

Strax därefter, år 1355 e.H avled Sheikh Abd al-Karim Haeri(RA) och seminariet vid Qom var lämnat utan någon stark ledare. Vid den tidpunkten, var Ayatullah Burujerdi(RA) troligtvis den mest rutinerade juristen i shia världen. Efter insisteringar från lärda män av seminariet – inkluderat Ayatullah Kohkamrani(RA), Seyyed Taqi Khunsari(RA), och Imam Ruhallah Khomeini(RA) – gick han med på att flytta till Qom och bli ledare för seminariet.
Pahlavi dynastin(senaste kungastyret) var vid makten i Iran, och dom hade introducerat en serie av radikala förändringar menat att undergräva den religiösa kvaliteten av samhället och höja Shahens ställning i samhället. Dom lärda männen i Qoms seminarium var på frontlinjen och talade ut mot dessa så kallade reformer.

Ayatullah Burujerdi(RA) är en av de som har kritiserats för sin påstådda passiva och ”tysta” attityd mot politiska affärer. Inget kunde vara längre bort ifrån sanningen.

Han var den första Marja Taqleed (religiös auktoritet som efterföljs)  som såg längre bort än Irak och Iran, och han skickade representanter för att överse dom socio-politiska affärerna av shia muslimer över hela världen, inkluderat Agha Shari’at(RA) till Pakistan, Seyyed Muhaqqiqi(RA) till Tyskland, och Seyyed Musa Sadr(RA) till Libanon. Han korresponderade frekvent med Sheikh Mahmood Shaltut från Azhar universitetet, och detta var en av orsakerna som eventuellt ledde till den senares historiska uttalande som deklarerar shias rätt att bli en legitim skola av rättsvetenskap inom Islam.
Utöver detta, för att den revolutionära rörelsen skulle nå framgång i Iran, trodde Ayatullah Burujerdi(RA) att grundstenarna av ett seminarium måste vara starka. Just därför satte han Imam Khomeini(RA) som sin rådgivare när det gällde politiska sysslor, men han var själv passiv när det gällde den typen av frågor och dedikerade sig själv mest gentemot att lära upp duktiga jurister och lärda män.

Han introducerade många nya koncept och idéer till seminariet, inkluderat regelbundna prov för alla studenter. Efter en viss tid, så inkluderade många stora celebriteter som Martyr Seyyed Mohammad Hossein Beheshti(RA), Martyr Murtadha Motahhari(RA), Sheikh Fadhil Lankarani(RA), Sheikh Mirza Jawad Tabrizi(RA), Sheikh Taqi Bahjat Foumani(HA), Sheikh Ja’far Subhani(HA), Sheikh Jawad Amoli(HA), Sheikh Safi Golpaygani(HA), Sheikh Naser Makarem Shirazi(HA), Seyyed Ali Khamenei(HA), och Seyyed Ali Sistani(HA) som hans elever.

Martyr Motahhari(RA) berättade att igenom hela sitt liv, behövde Ayatullah Burujerdi(RA) aldrig glasögon och hade extremt god syn. När dom frågade honom om hemligheten bakom hans goda syn berättade Ayatullah Burujerdi(RA) om en incident från hans tidiga år som student. Vid 18 års ålder, blev han extremt sjuk och började förlora sin syn. Hans mål i livet hade varit att studera i seminariet och tjäna Islam, så han reciterade och bad den tolfte Imamen, Imam Mahdi(AJ-Ajjal Allah ta’ala Farajah- må Gud påskynda hans återkomst) att ge honom sin syn tillbaka med Guds tillåtelse och reciterade Ziyarat Waritha(en stark åkallelse) i 40 nätter i rad. Eventuellt, blev han instruerad i en dröm att närvara vid Arba’een(fyrtionde dagen). I många länder, är det vanligt att kasta sten och smuts på dom som sörjer.

Han blev tillsagd att ta lite av smutsen som hade rört en av de sörjande, och den höga status som en som sörjer för den tredje Imamen, Imam Hossein(A), blev demonstrerad av faktumet att Ayatullah Burujerdi(RA) gned in smutsen i sina ögon och hans syn vart helt återställt. Så bra att till och med när han var i 80 års åldern så behövde han ej glasögon och kunde läsa tidningar i endast månljuset. En skinande fyr av kunskap och fromhet, Ayatullah Burujerdi(RA) avled år 1380 e.H. Hans begravningsböner leddes av Imam Khomeini(RA), och hans sista viloställe var nära Seyyeda Ma’soomas(A) heliga viloplats i Qom, Iran.


”Dessa artiklar skrevs ursprungligen på engelska i Islamicinsights.com.

De har översatts och producerats om här med författarens tillstånd”