Sheikh Abbas Qommi

Efter några timmar av förhandlingar hade den rättslärde och utgivaren slutligen nått ett avtal. Då den rättslärde räckte över manuskriptet verkade han ha hamnat djupt i tankar. Plötsligt ångrade han sig. Han tog upp sitt manuskript och lämnade utgivaren förvirrad. Mer än ett år senare, återvände han. Utgivaren frågade om hans konstiga uppförande. Den rättslärde sade ”Jag har skrivit en bok om åkallelse och bönerna som bör utföras för var dag till årets slut. Däremot kände jag att det var orättvist av mig att säga till andra att utföra dem när jag själv inte hade gjort det. Så det sista året, har jag gått igenom boken och varje dag utfört den handling som rekommenderats. Nu är den här för publicering.” Den förvirrade utgivaren fick manuskriptet av den rättslärde, utan någon aning om att det snart skulle bli till ett av de största böcker, lästa av shiamuslimer från hela världen!

Han föddes till Abbas(RA – Rahemah-o Allah – må Gud vare honom nådig) son till Mohammad Ridha(RA) son till Abu Qasim Qomi(RA) i den heliga staden Qom, Iran 1294 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Hans mor var en suveränt rättfärdig kvinna, och det har sagts att hon alltid befann sig i ett tvagat tillstånd när hon matade sitt barn. Han spenderade sin barndom i staden och påbörjade sin religiösa undervisning i seminariet i Qom. År 1316 e.H. vid 22 års ålder, reste han till Najaf, Irak där han fick undervisning av den tidens största rättslärda, inklusive Akhund Khorasani(RA), Seyyed Mohammad Kadhim Tabatabai(RA), Mirza Hossein Noori(RA), och Sheikh Taqi Shirazi(RA). På förfrågan av Sheikh Abd al-Karim Haeri(RA), återvände han slutligen till Qom i Iran för att hjälpa i det återupplivade seminariet.

Sheikh Abbas(RA) hade omfattande kunskap om Hadith(återberättelser i muntlig form), och för det så är han också känd som Muhaddith al-Qomi (traditions samlaren Qomi). Faktum är att när en rättslärd i Najaf frågade honom ifall han kunde be för hans värkande fot, svarade Sheikh Abbas(RA) ”Jag har begått synder i det förflutna, så det är möjligt att mina böner inte blir besvarade. Däremot så har jag skrivit flertalet traditioner om Ahl al-Bait (Profetens hushåll) med min hand, så jag gnuggar den på din fot, och inshaAllah (ifall Gud vill) kommer du att bli frisk för Imam Sadiqs(A-Alayh as-salam- frid vare med honom) skull.” Han gnuggade sin hand på den andras fot, och värken försvann direkt!

På grund av sin omåttliga kunskap blev Sheikh Abbas(RA) ofta tillfrågad om att skriva kommentarmaterial om Kifaya och Makasib, som var skrivna av Sheikh Murtadha Ansari(RA). Men hans sanna intresse var i litteratur om åkallan. Efter en lång och tidsödande ansträngning, sammanställde Sheikh Abbas(RA) en bok som innehöll texter med detaljerade instruktioner om åkallelser, vördnadshälsningar, och böner, var dag för sig. Han tillägnade boken till Fatimah Zahra(A), och han sade att med hennes välsignelse skulle boken bli Mafatih al-Janan (nycklarna till paradiset). Idag, kan boken hittas i nästan varenda shiamuslimsk moské, bibliotek, bokhandel, skola och hem. Den har översatts till många olika språk sedan dess. Den engelska versionen är känd som, The Prayer’s Almanac eller Supplications: Call on Me, I Answer You och den finns tillgänglig på nätet.

Han var en väldigt rättfärdig person, Sheikh Abbas(RA) sammanställde inte bara en manual om böner och åkallelser, han levde sitt liv med dem. Ayatullah Bozorg Tehrani(HA – Hafiz-o Allah – må Gud bevara honom) skriver att han ansåg honom vara ett exemplar i avhållsamhet och rättfärdighet, som är fullständigt medveten och praktiserande i alla religiösa lagar, och extremt uppriktig i att följa läran och exemplen av Ahl al-Bait(A). Faktum är att när han sammanställde Mafatih och tog den till förlaget så tog han sedan tillbaka den och agerade på dess olika rekommendationer för hela året innan han lämnade tillbaka den för publicering igen. Ett enastående exempel av konceptet ”praktisera det du predikar.”

Utöver Mafatih al-Janan, skrev han också flera andra viktiga böcker. Dessa inkluderar, Safinat al-Bihar(samling av återberättelser), Nafs al-Mahmoom, Muntah al-A’amal(de felfrias biografier), och Manazil al-Akhiriya. Många av dessa har översatts till engelska, inklusive Nafs al-Mahmoom, som är en följd av tragedin i Karbala, Irak.

1359 e.H. avled Sheikh Abbas(RA) i staden Najaf. Hans begravningsböner leddes utav Ayatullah Seyyed Abo’l-Hasan Esfehani(HA) och han lades till att vila i frid i en gård vid Imam Alis(A) heliga viloplats.