Lära sig be med hjälp av en annan person

Fråga:
Det är så att jag kan inte be men jag tänkte be genom att kolla på en annan person som ber och göra och säga samma för att sedan lära mig själv. Får man göra på det sättet?

Svar:
I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam kära syster och månaden Ramadan karim

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och att ännu en gång få leva månaden Ramadan.

Ja det kan du absolut göra. Det är jätte bra att senare också låta någon som själv ber korrekt med säkerhet, kolla och lyssna av när man ber för att säkerställa att allt sker korrekt. Det här är något rekommenderat att göra även för de som kan bönen och t.o.m. bett i många år.

Under följande länk kan du också se hur man gör steg för steg med bild och text som kan vara till extra hjälp inshaAllah: http://duaa.se/?page_id=397

Må Gud i äran av denna välsignade månad förlåta alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna oss till att hålla oss borta från haram och utföra våra förpliktelser och med det nå Hans välbehag, uträtta denna månadens rätt och förbereda oss inför vår väntade Imams(AJ) efterlängtade ankomst inshaAllah!

Inkludera oss och alla syskon i dina böner
Den Väntades vänner