Hund hemma

Fråga:

Hej!

 

Stämmer det att man inte kan be om man har hund hemma? Om ens marji inte tillåter kan man byta till en marji som tillåter?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam och hej

All tacksamhet och lovprisande hör Gud för Hans otaliga välsignelser.

Inom Islam finns det två kategorier av regler i fråga om hund som baseras framförallt på i vilket syfte hunden ägs. En kategori är hundar som har en specifik funktion och nytta och ägs i det syftet – som hundar som används som vakthund, vallhund eller jakthund, eller som dagens moderna räddningshund eller sådana som kan spåra upp droger och liknande. Dessa hundar kan ägas för detta syfte men då ska hunden få hålla till separat och i sitt eget område – inte inomhus.

Andra kategorin är hundar som inte ägs för ett specifikt syfte annat än som sällskapsdjur och för egen nöjesskull.

Islam är i grunden till för människans utveckling och själsliga raffinering och vad som inte har någon verklig nytta för människan, utan endast uppehåller henne och drar hennes tid och uppmärksamhet från andra viktiga saker som hon egentligen skulle behöva ägna sig åt i fråga om sig själv, sina medmänniskor och omvärld, är religionen emot. Det här motståndet är inte bara i fråga om hund som sällskapsdjur utan samma princip gäller för hasardspel m.m. och t.o.m. jakt bara för nöjesskull.

Således tjänar samtliga regler det målet och ingår i en komplett system där allt hänger samman och bygger på vad som är för människans bästa.

När det gäller hund, är hund som hund najis inom Islam. Men att ett djur är najis gör självklart ingen skillnad i frågan om vänlighet mot djur som är gällande oavsett. Vi har t.o.m. flera återberättelser där våra Imamer(A) har hindrat sina följe från att köra bort en hungrig hund och gett halva av det lilla de haft för att äta till hunden. Eller en kvinna som kommit till helvetet för att ha låst in en katt och en annan kvinna som kommit till paradiset för att ha skaffat vatten och gett till en törstig hund. Sådant är på sin plats men det tar inte bort generella regeln om att hund är najis och har den platsen och ska hållas där.

Det handlar således inte om att vara liberal i frågan utan det är en klar regel, så att byta marji’ (rättslärd som man efterföljer) kommer inte hjälpa i sakfrågan.

Så det är framförallt frågan om att hunden är i hemmet och att den lever där som är problematiskt. Detta gäller även för bönen. Det stämmer även att den som ber inte ska vara najis däribland genom att ha hundhår på sig, sina kläder eller platsen den ber på, eller ha blivit najis av att ha rört vid våt hund eller rört hunden med våt hand.

 

Med vänliga hälsningar

Den Väntades Vänner