BÖNEPLATSEN

8 (1)

 

Det är inte tillåtit att be på någon plats utan tillstånd från platsens ägare. Platsen för sajdah (ett av bönens moment då pannan sätts på marken) måste vara ren (tahir). Det får inte vara en farlig plats, där det finns fara för ens liv eller där man inte kan avsluta bönen på rätt sätt. Det måste finnas tillräckligt med plats för att utföra rokoo´ (Böneenhet) och sajdah på rätt sätt.

Om en man och en kvinna ber i samma rum, måste avståndet emellan dem vara minst ett spann, vilket är avståndet mellan tummen och lillfingret utspärrade. Kvinnan bör stå bakom mannen och inte sida vid sida.