Category Archives: DVVung fiqh

BÖNEPLATSEN

  Det är inte tillåtit att be på någon plats utan tillstånd från platsens ägare. Platsen för sajdah (ett av bönens moment då pannan sätts på marken) måste vara ren (tahir). Det får inte vara en farlig plats, där det finns fara för ens liv eller där man inte kan avsluta bönen på rätt sätt. […]

QIBLA

  Det är obligatorisk (wajib) att vara vänd mot Qibla när man ber alla böner. Förutom att det är Allah(SWT) befallning, är målet med att vara vänd mot Qibla att alla världens muslimer i enighet och solidaritet riktar sin uppmärksamhet mot en och samma plats. Kaba är vår Qibla. 1.    När jag har tvagat mig, […]

IQAMAH – ETT AV BÖNENS MOMENT DÅ NIYYAH (AVSIKT) ANGES

  Iqamah är kallelsen som skall läsas innan man börjar bönen. Med handflatorna i riktning mot Qibla och tummorna vid öronsnibbarna, läser jag: 2 gånger: Allaho Akbar, Allah(SWT) är större än allt och alla 2 gånger: Ash-hadu anl laa ilaaha illallah, Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon Gud än Allah(swt) 2 gånger: Ash-Hadu […]

NIYYAH (AVSIKT)

  Bönen inleds med niyyah (avsikt), det vill säga att uppriktigt och rent uttala sin avsikt att förrätta bönen.   Ordet niyyah betyder anledningen att göra något. Alla handlingar beror på avsikten med dem. För att be måste man vara medveten om och tillkännage sin avsikt t.ex. att man har för avsikt och att man […]

SÅ HÄR BER JAG MAGHRIB BÖNEN

1.    Jag uttalar min niyyah (avsikten). Till exempel, om jag skall be maghrib bönen, säger jag. ”Jag skall be 3 rak¨at salatul maghrib – Qurbatan ilAllah”. Att lyda Allah(SWT) och att komma honom närmare. 2.    Jag lyfter händerna till öronen för takbiratul ihram, och jag läser Takbir ”Allahu Akbar” Gud är större (än allt)! 3.    […]

TAQIBAT

  Taqibat är den tasbi och de dua som kommer efter sala. Det är rekommenderat att läsa efter salam ”Allahu Akbar” – Gud är Större än allt tre gånger och därefter salawat: ”Allahomma salli ’ala  Mohammad-en wa ale Mohammad(S)” – Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A). Sedan är det […]