Category Archives: DVVung fiqh

FASTA (SAWM)

  Sawm betyder att avhålla sig från vissa saker, från gryningen till solnedgången bara för Allahs(SWT) skull. Varje muslim som har uppnått pubertet (baligh/bulugh), måste fasta under månaden Ramadan.   Några exempel på saker som inte är tillåtna när man fastar: •    Att äta avsiktligt •    Att dricka avsiktligt •    Att kräkas avsiktligt •    Att […]

HAJJ (PILGRIMSFÄRD TILL MECKA)

Hajj är den femte och sista pelaren av islams pelare. På svenska säger man pilgrimsfärden (eller vallfärden). Varje muslim måste göra pilgrimsfärden till en gång i livet. Man gör Hajj under månaden Thul-Hijja som är den tolfte månaden i den islamiska kalendern. Under Hajj samlas miljoner muslimer från hela världen på samma plats och under […]