SALAT DJAMAA – DEN GEMENSAMMA BÖNEN!

33

 

Salat djamaa betyder att be i en församling tillsammans med andra. Allah(SWT) tycker om att vi gör det och kommer att belöna oss för det.

Världsliga belöningar

I en gemensam bön står alla – rika som fattiga, långa som korta sida vid sida i lydnad till Allah(SWT). I salat djamaa har alla en och samma avsikt och utför samma rörelser.

Man lär känna varandra under den gemensamma bönen och får många nya vänner.
Man hjälper varandra och diskuterar nya ideer för församlingen, Det stärker enigheten bland muslimer något som glädjer Gud.

I en gemensam bön följer man en imam och ber efter honom. Det lär oss att lyda och att bli mer diciplinerade, något som är otroligt viktigt för alla att lära sig.

Våra församlingar är levande tack vare salat djamaa!