TAQIBAT

32

 

Taqibat är den tasbi och de dua som kommer efter sala. Det är rekommenderat att läsa efter salam ”Allahu Akbar” – Gud är Större än allt tre gånger och därefter salawat: ”Allahomma salli ’ala  Mohammad-en wa ale Mohammad(S)” – Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A).

Sedan är det super bra om man läser Seyyeda fatima zahra(A) tasbi:

34 gånger Aallahu Akbar = Gud är större än allt!

33 gånger Al-hamdulillah = All ära och beröm tillhör Gud

33 gånger SobhanAllah = Glorifierad vare Gud

Man bör också göra en sajdah för att tacka Allah(SWT) för allt Han givit oss och be om Hans förlåtelse. I sajdah skall man läsa så många gånger som möjligt:

shukran shukran shukranlillah – all tacksamhet tillhör Allah och afwan afwan afwan – Förlåt, förlåt, förlåt.