SÅ HÄR BER JAG MAGHRIB BÖNEN

1.    Jag uttalar min niyyah (avsikten). Till exempel, om jag skall be maghrib bönen, säger jag. ”Jag skall be 3 rak¨at salatul maghrib – Qurbatan ilAllah”. Att lyda Allah(SWT) och att komma honom närmare.

2.    Jag lyfter händerna till öronen för takbiratul ihram, och jag läser Takbir ”Allahu Akbar” Gud är större (än allt)!

3.    Sedan står jag still för att läsa iqamah och tittar ner i marken. Jag läser sura Fatiha och en till sura från koranen.

4.    Därefter säger jag ”Allahu Akbar”. Jag böjer mig ner för rokoo’ och läser medan jag har blicken vänd nedåt mot fötterna.
Subhana Rabbiyal adhim wa bihamdih
Glorifierad vare Gud, den rena härskaren, och prisad.

 

5.    Jag reser mig upp från rokoo’ för iqamah och läser:
Samiallahu liman hamida
Allah(SWT) hör den som lovprisar Honom.

 

6.    Sedan säger jag ” Allahu Akbar” och går ner i sajdah, och ser till att dessa sju kroppsdelar – pannan, handflatorna, knäna och tåspetsarna rör vid marken. Medan jag är i sajdah läser jag:
subhana rabbiyal alaa wa bihamdah
Glorifierad vare Gud, Den rena härskaren och prisad.

7.    Jag sätter mig upp från sajdah för djulus (sittande), med benen vikta under mig och med blicken i knät säger jag:
Astaghfirullah rabbiy wa atubu ilayh
Jag ber Allah(SWT) om förlåtelse och vänder mig ångerfull till Honom.

8.    Jag går tillbaks ner i sajdah och säger:
Subhana rabbiyal alaa wa bihamdih
Glorifierad vare Gud, Den rena härskaren och prisad.

9. Jag sätter mig upp från sajdah för djulus och säger: ”Allahu Akbar” Gud är större (än allt)!

10.    Nu ställer jag mig upp för den andra rak’ a. Medan jag reser mig upp läser jag:
Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud
Jag står och sitter med Allahs(SWT) kraft och styrka.
Jag läser sedan surat Faitha och en till sura från koranen.

11. Jag lyfter upp händerna för Qunut och säger:
Rabbanaa aatinaa fid-dunya hasanataw wa fil akhirati hasanataw waqinaa adhaaban naar. Allahomma salli alaa Muhammadiw wa aali Muhammad

O vår Herre, skänk oss i detta (världsliga) liv gott och i efterlivet gott samt rädda oss från Eldens plågor. Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A)

12. Sedan gör jag rokoo’

13. Därefter 2 sajdah, precis som i den första rak’a

14. När jag sitter i djulus efter den andra sajdah, säger jag Takbir:”Allahu Akbar” och läser tashahhud (den islamiska trosbekännelsen):
Ash hadu anl laa ilaaha ilallahu wahdahu laa sharika lah , wa ash hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli alaa Muhammadiw wa aali Muhammad.

Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon annan Gud än Allah(SWT), den ende, och att Han inte har någon jämlike, och jag bär vittnesbörd att Mohammad(S) är hans tjänare och budbärare. O Allah(SWT)! Sänd Dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A).

15. Efter tashahhud, står jag upp för den tredje rak’ a. Medan jag reser mig upp, läser jag
Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud
Jag står och sitter med Allahs(SWT) kraft och styrka.

16. I tredje rak’a läser jag tasbihaat al- arbaa tre gånger.
Subhanallahi walhamdu lillahi wa la ilaaha illallahu wallahu akber
Glorifierad vare Gud, Prisad vare Gud, Det finns ingen Gud utom Gud – Gud är större (än allt).

 

17. Jag avslutar den tredje och sista rakaten i salaatul maghrib med rokoo’, qiyam (stå upp), 2 sajdah; i den sista djulus (när man sitter ner) läser jag Takbir: ” Allahu Akbar”. Därefter läser jag Tashahhud och salaam:
Ash hadu anl laa ilaaha illallahu wahdahu laa sharika lah, waash hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaa Muhammmaddiw wa aali Muhammad.

Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon annan Gud än Allah(SWT), den ende, och att Han inte har någon jämlike, och jag bär vittnesbörd att Mohammad(S) är hans tjänare och budbärare. O Allah(SWT)! Sänd Dina välsignelser över Muhammad(S) och hans hushåll(A).

Assalamu alayka ayyhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh; assalamu alainaa wa alaa ibadillahis saalihiin; Assalamu alaykom wa rahmatullahi wa barakatuh. ”Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar”.

Må Gud barmhärtighet, välsignelse och fred vara över dig, O Profet, Fred vara över oss och Guds trogna tjänare, Guds barmhärtighet, Välsignelse och fred vara med er. 3x Gud är större (än allt)!