SALAT (BÖN)

15 (1)

 

Allah(SWT) har skapat dig och Han vakar över dig. Han vet när du är lycklig och när du är ledsen. Han vet när du är snäll, och när du är elak. Allah(SWT) älskar dig!

Allah(SWT) vill att vi ska lära känna honom. Det är därför som Han skickade Koranen, Profeterna(A) och de 14 ofelbara imamerna(A) till oss.

Koranen och Profeten Mohammad(S) och hans familj lär oss hur man skall be. Salat = att tala med Allah(SWT).

Vi kan tala med Allah(SWT) överallt och om allt. Han hör allting och förstår allt. Han hör dig när du viskar eller skriker. Även när du bara tänker på något i ditt sinne, hör han dig. Bara när du står upp för salat, ber du på det sättet Han vill att du skall be på. Det är viktigt att göra som Han säger.

Allah(SWT) är större än allt och alla. Han har skapat dig och Han vet vad som är rätt för dig, och vad som är fel. Allah(SWT) vill att du talar med Honom genom salat. En del böner är längre än andra.

Allah(SWT) vill att vi ber tillsammans med andra människor. Profeten(S) sade att salat har större kraft om vi ber tillsammans (i djamaa). Försök därför be salat i djamaa så ofta du kan.