FASTA (SAWM)

34

 

Sawm betyder att avhålla sig från vissa saker, från gryningen till solnedgången bara för Allahs(SWT) skull. Varje muslim som har uppnått pubertet (baligh/bulugh), måste fasta under månaden Ramadan.

 

Några exempel på saker som inte är tillåtna när man fastar:
•    Att äta avsiktligt
•    Att dricka avsiktligt
•    Att kräkas avsiktligt
•    Att låta damm eller rök komma in i halsen
•    Att ljuga om Allah(SWT) eller dem 14 ofelbara Imamerna(A)
Dessa saker kallas moftirat som betyder sådant som gör fast ogiltig.
Imam Jaffar as-Sadiq(A) har sagt: ”Sawm innebär inte bara att avstå från att äta och dricka. Din sawm måste vara förenad med:
1: Att hålla din tunga borta från lögn
2: Att inte vara svartsjuk
3: Att inte baktala eller skvallra
4: Att inte tvista

5: Att inte svära ed på något, även om det är sant
6: Att inte gräla med varandra
7: Att inte förolämpa någon
8: Att inte vara elak eller girig
9: Att inte vara orättvis
10: Att hålla ögonen borta från det som är förbjudit att titta på