ORD SOM ANVÄNDS I FIQH OCH DERAS BETYDELSE

ORD BETYDELSE EXEMPEL
WAJIB DET SOM MÅSTE GÖRAS

De handlingar som är en plikt gentemot Gud och ett måste för alla muslimer.

Bön (Salat)

Fastan (Sawm)

Vallfärden (Hajj)

HALAL DET SOM ÄR TILLÅTET Halalkött (kött som är slaktad på ett speciellt sätt)
HARAM DET SOM INTE ÄR TILLÅTET

Det man inte får göra och det är en synd att göra det. Motsatsen till halal

Stjäla, ljuga, äta något som inte är halal.
MUSTAHAB BRA ATT GÖRA, REKOMMENDERAT

Man får belöning om man gör det men ingen bestraffning ifall man inte gör det.

Azan, Iqamah,
MAKRUH HELST INTE GÖRA

Något som inte är bra men som inte heller är en synd

Be framför spegel
BATIL OGILTIG

Det som inte är gjort på rätt sätt.

Om du ber utan Tvagning (wotho´) så blir bönen batil
MUBAH LAGLIGT

Det som tillhör dig eller att du har ägarens tillåtelse att använda

Dina egna ägodelar
GHASBI OLAGLIGT

Något som är taget från någon annan utan tillåtelse. Motsatsen till Mubah.

Stulna saker, låna utan tillåtelse
THAWAB BELÖNING Paradiset (Janna)
ATHAB STRAFF Helvetet (Jahannam)
ORD BETYDELSE EXEMPEL
TARTIB RÄTT ORDNINGSFÖLJD

Det betyder att man gör något i rätt ordning

I bönen måste alla rörelserna göras i rätt ordningsföljd. Rörelserna i te.x Qiyam, Rokoo’, Sajdah måste göras i rätt följd (Tartib). Om ordningsföljden ändras blir salaa batil (ogiltig).
MUWALAAT OAVBRUTENHET I Salaa måste alla rörelserna ske utan avbrott (Muwalat)
NIYYAH AVSIKT När man ber så måste avsikten endast vara för Guds skull och inte för att visa andra människor.
MUSHRIK Den, som tror att Allah(SWT) har en eller fler jämlikar. POLYTEISM

Delar av Hinduismen

TAHIR REN När man har tvagat sig
FURADA ENSKILT Den som inte ber tillsammans med andra i en gemensam bön.
IMAM Den som leder bönen Sheiken i Moskén