BÖNEUTROP – AZAN

12 (1)

 

Azan är kallelsen till bön. Den ska ropas ut med hög röst. Den kan ropas ut från moskéns minaret eller från platsen där man ska be.

Jag börjar alltid salat med azan och sedan iqamah. Efter att jag har gjort wotho´ ställer jag mig på min Bönematta (musalla) vänd mot Qibla. Med handflatorna i riktning mot Qibla och tummarna vid öronsnibbarna läser jag:
4 gånger: Allaho Akbar, Allah(SWT) är större än allt och alla

2 gånger: Ash-hadu anl laa ilaaha illallah, Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon Gud än Allah(swt)

2 gånger: Ash-Hadu anna Muhammadar Rasulullah, Jag bär vittnesbörd att Mohammad(S – Salla Allah-o alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll) är hans budbärare

2 gånger: Ash-Hado anna Aliyyan waliyullah, Jag bär vittnesbörd att Ali(A- Alayh as-salam – frid vare med honom) är Allah(SWT) väktare.

2 gånger: Hayya alas-Salaa, Skynda till bönen

2 gånger: Hayya alal falaah, Skynda till välgång

2 gånger: Hayya alaa Khayril amal, Skynda till de bästa gärningarna

2 gånger: Allahu Akbar, Allah(SWT) är Störst, med handflatorna vända mot Qibla och tummarna vid öronsnibbarna

2 gånger: Laa ilaaha illallah, Det finns ingen Gud än Allah(SWT)

Om någon annan läser azan högt, sitter jag tyst och följer med i läsningen. Sedan skickar jag salawat – ”allahomma salli ’ala  Mohammad-en wa ale Mohammad(S)” (Min Gud och Herre, skicka dina välsignelser över Mohammad(S) och hans hushåll(A))