QIBLA

11 (1)

 

Det är obligatorisk (wajib) att vara vänd mot Qibla när man ber alla böner. Förutom att det är Allah(SWT) befallning, är målet med att vara vänd mot Qibla att alla världens muslimer i enighet och solidaritet riktar sin uppmärksamhet mot en och samma plats. Kaba är vår Qibla.
1.    När jag har tvagat mig, breder jag ut min bönematta och vänder mig mot Qibla. Qibla är riktningen mot Kaba (En kvadratisk stenbyggnad som är lokaliserad i Mecka).

Vi kan ta reda på Qibla genom att:

2.    Från någon tillförlitlig person.

3.    Använda kompass

4.    Titta på mihrab i en moské. Mihrab är en fördjupning i väggen som alltid finns i riktning mot Kaba.

5.     Titta på gravarna på en muslimsk begravningsplats.