IQAMAH – ETT AV BÖNENS MOMENT DÅ NIYYAH (AVSIKT) ANGES

13 (1)

 

Iqamah är kallelsen som skall läsas innan man börjar bönen. Med handflatorna i riktning mot Qibla och tummorna vid öronsnibbarna, läser jag:

2 gånger: Allaho Akbar, Allah(SWT) är större än allt och alla

2 gånger: Ash-hadu anl laa ilaaha illallah, Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon Gud än Allah(swt)

2 gånger: Ash-Hadu anna Muhammadar Rasulullah, Jag bär vittnesbörd att Mohammad(S) är hans budbärare

2 gånger: Ash-Hado anna Aliyyan waliyullah, Jag bär vittnesbörd att Ali(A) är Allah (SWT) väktare.

2 gånger: Hayya alas-Salaa, Skynda till bönen

2 gånger: Hayya alal falaah, Skynda till välgång

2 gånger: Hayya alaa Khayril amal, Skynda till de bästa gärningarna

2 gånger: Qad qamatis salaa, Skynda till välgång

2 gånger: Allaho Akbar, Allah(SWT) är större än allt och alla, med handflatorna vända mot Qibla och tummarna vid öronsnibbarna

1 gång: Laa Ilaaha IllAllah, Det finns ingen Gud än Allah(SWT)

Efter Iqamah börjar jag bönen