DE TROENDES MÄSTARE, IMAM ALI(A)

Namn: Ali

Titel: Murtadha ”den som godtagits (av Gud för folkets ledande)” , Amir al-mo’menin (De troendes mästare)

Kunya (tilltals titel – används utav respekt bland araber): Abul Hassan

Far: Abu Talib (Imran)

Mor: Seyyeda Fatima, dotter till Asad

Födelse: 13:e Rajab – 23 år före Hijra till Medina

Martyrskap: 21:a av månaden Ramadan år 40 e. H. i staden Kufa

Begravd: Najaf

Barn: 12 söner och 16 döttrar

 

 

Imam Ali(A) föddes i den heliga Ka’ba, i Mecka år 600 (e.K.). Hans födelseplats var ett tecken på den höga position han besatt hos Allahs(SWT). Detta, då ingen annan någonsin har fötts i den heliga Ka’ba, (Guds hus i Mecka) varken före eller efter Imam Ali(A).

Imam Ali(A), son till Abu Talib(A) föddes tio år innan bi’tha [inledningen av Profetens(S) profetskap] Efter sex år flyttade han från sin faders hem till sin kusin, Profeten Mohammads(S) hem. Detta var på Profetens(S) begäran på grund av den svält som hade drabbat Mecka. Där blev han uppfostrad direkt av Profeten(S). Han var lik Profeten(S) i sin karaktär, kunskap, självsäkerhet, tålamod, mod, vänlighet och vältalighet.

Efter några år blev Profeten(S) utvald av Gud för profetskapet och fick den första uppenbarelsen i Hira grottan. När han kom tillbaka till sitt hem och berättade om händelsen var Imam Ali(A) en av de första som trodde på honom. Han var den som skrev ner koranverserna och diskuterade dem med Profeten(S) så fort de uppenbarades för honom.

Under en bjudning som Profeten(S) ordnade för sin nära släkt i syfte att inbjuda de till Islam sade han: ”Den som accepterar min inbjudan först blir min broder, förtrogne och efterträdare.” Den enda som reste sig upp och accepterade tron var Imam Ali(A). Profeten(S) accepterade detta och därför blev Imam Ali(A) den första att anta Islam och den första som inte dyrkade något annat än den enastående Guden.

Imam Ali(A) slog alltid följe med Profeten(S) och de sågs alltid tillsammans utom en gång då Profeten(S) utvandrade från Mecka till Medina. Natten före utvandringen hade de icke-troende belägrat Profetens(S) hus och var inställda på att lönnmörda honom när han låg och sov, så på den natten sov Imam Ali(A) på Profetens(S) madrass istället. Därmed kunde Profeten(S) resa till Medina under natten.

Han slog också följe med Profeten(S) i Medina. De sågs alltid tillsammans vare sig det var i enslighet eller samling. Profeten(S) gifte bort sin älskade dotter, Fatimah Zahra(AS) till Imam Ali(A). Då Profeten(S) utnämnda till varenda nära följeslagare en broder, och således delade in dem i par av brödraskap, utnämnde Profeten(S) Imam Ali(A) som sin broder.

Imam Ali(A) medverkade i alla de krig som Profeten(S) deltog i, förutom kriget ”Tabuk” där Profeten(S) hade utsett honom i hans ställe. Imam Ali(A) drog sig aldrig tillbaka i något krig och vägrade inte någon gång att möta sina motståndare på slagfältet. Han lyssnade alltid på Profetens(S) alla befallningar. Således sade Profeten(S): ”Aldrig kommer att Imam Ali(A) att skiljas från sanningen (haqq) och inte heller kommer sanningen (haqq) att skiljas från Imam Ali(A).”

Imam Ali(A) var 33 år gammal vid Profetens(S) bortgång. Även om han var överlägsen och utmärkande i tron bland Profetens(S) följeslagare (sahaba) ville folket inte ha honom som Profetens(S) efterträdare eftersom han var så ung samt att folk hyste agg gentemot honom på grund av att han hade dödat många av stammarnas mäktigaste krigare. Därför utestängdes Imam Ali(A) från ställningen som folkets ledare och försattes till sitt hem där han försökte vägleda folket. Tjugofem år efter Profetens(S) bortgång och efter det att den tredje folkvalde kalifen mördats beviljade folket Imam Alis(A) kalifat.