EN BÖN I VERS

Allah Allah Helig och Stor
Allah Allah har ingen jämlik och mor.
Herren av haven och himlen
Herren av dalarna  och höjdarna
Från Dig de fina fåglarna har förmågan

Att flytta sina vingar med en sådan ädelhet.
Höns, ankor, duvor också,
Alla av olika slag och nyanser
Det är som mig, min själ, kropp och ansikte.
Ett tydligt tecken på Dig, O Gud, ett spår
För detta, jag kämpar dag och natt,
Spenderandes för att känna Dig, Din härlighet och Höghet

Jag är Din ödmjuke slav och tjänare,
Herre du är den Starke och Uppmärksamme.
Från Din vänlighet och tillgivenhet
Visa mig den rätta vägen, det sanna riktning.
Hjälp mig, Allah, Du mäktige och store.
Tills min kunskap om Dig blir inneboende
Tills mitt hjärta blir full med kärlek som förfaller,
Och tills min själ separeras från allt utom dig.