VÄNTAN

Vi väntar och väntar vardag
Vi går till mosken och be

Vi kommer att vänta tills vi dör
Vi kommer att be tills du kommer

varför och varför kommer du inte?
När kommer du fram någonsin?

Vi väntar och väntar vardag

vi är redo att stödja dig
Allt vi gör är vänta och vänta

Vi väntar och väntar vardag