IMAM HADI(A)

Imam Hadi(A) även känd som Imam Naqi(A) är vår 10 Imam. Han(A) föddes i mitten av thilhijja, år 212 Hijrah i staden Surya, nära Medina. Hans far var Imam Jawad(A) och hans mor var Samana, som var en tjänsteflicka med dygd och fromhet.

Efter faderns martyrdom, år 220 Hijrah, fick Imam Hadi(A) befattningen ”Imam”.

Fastän han inte var mer än 8 år gammal, uppmärksammades han bland Shias och Abbasiternas kalifer, de sistnämnda var rädda för honom. De kämpade för att få honom i exil och tortera honom. Sådana som Mutawakkil förde Imamen(A) från Madina till Samarra där han blev tvungen att stanna fram till sin död.

Imam Hadi(A) övertog Imamat rollen vid en tidig ålder. Vid den åldern, 7-8 år, blev han personen som muslimerna hänvisade till. Folket sökte råd hos honom för vägledning och för att lösa problemen de hade.

Imamen(A) var unik beträffande avhållsamhet för det världsliga, hängivenhet till Allah(SWT) och bön. När Mutawakkils tjänstemän attackerade hans hus, såg de honom stå i ett enkelt rum hängivet i bön. Han hade en stark kontakt med den heliga Koranen. Han läste högt ur Koranen för folk var gång han slutförde ett arbete. Han var känd för att gå med ett lugn och behandla folk med respekt, han var snar till att le.

Var gång han log lystes hans ansikte upp som solen.