IMAM JAWAD(A)

Imam Jawad(A) är vår 9 Imam. Han(A) var Imam Ali Ridhas(A) ende son. Imam Musa Kadhim(A) har tidigare berättat för en av sina kompanjoner att hans svärdotter (Sabika) en dag skulle komma att bli en av de mest fromma kvinnorna och att han skulle skicka hälsningar till henne. Hon kom från samma stam som Profetens(S) fru – Mary Copt. Hon födde Profetens(S) son Ibrahim som dog i tidig ålder. Imam Muhammad Jawad (Taqi)(A) föddes när hans far var 45 år gammal. Till dess hade Imam Ali Ridha(A) ständigt blivit pikad för att han inte hade några barn. När den nionde Imamen föddes, blev en av hans farbröder arga, för att han skulle mista rätten till Imamens egendom.  Hans farbror spred rykten om att Imam Ali Ridha(A) inte var fadern. Slutligen motbevisades han av en person som kunde.

Den nionde Imamen var 5 år gammal när hans far kallades till Marw(Iran) av Mamum Rashid för att bli hans ”uppenbara arvtagare”. När Imam Ridha(A) var på väg att ge sig av såg han sin son lägga sand på håret. Han frågade honom varför han gjorde så, då svarade den unga Imamen(A) att det är vad ett föräldralöst barn gör.

Det är han som förberedde och skrev böcker för masail och Ijtihaad och Taqleed vilka var betydelsefulla för att förbereda troende för den 12:e Imamens fördoldhet.