IMAM RIDHA(A)

Imam Ridha(A) är vår 8 Imam. Han(A) föddes en månad efter martyrskapet av hans farfar Imam Sadiq(A). Han föddes under regeringstiden av Harun Rashid, vilken hade förgiftat Imam Ridha(A) fader Imam Kadhim(A). Imam Ridha(A) spelade en signifikant roll i utbildandet av muslimer. Speciellt genom sitt uppträdande, gav Imam Ridha(A) exempel på utbildning. Imamen(A) han uppleva en kort period under styret av Harun Rashid som hade mördat hans fader, Imam Kadhim(A). Harun Rashid försökte också med att ta livet av Imam Ridha(A) men misslyckades.

Mamoon tillkallade Imam Ridha(A) till hans huvudstad Marw, genom att skicka en budbärare till Medina. Denne budbärare skulle följa en specifik väg tillsammans med en säkerhetsstyrka. Vägen han valde var inte den vanliga vägen till Medina, utan en väg förbi områden där många ”Shiiter” (anhängare av Ahlul-Bayt(A)) var bosatta.

Hans Titlar:

Ar-Ridha: Änglar, Profeter, Troende och även fiender till Ahlul-Bayt(A) accepterade honom. Så mycket att Mamoon Rashid tvingades erbjuda honom tronföljden (bli hans efterträdare).

Imam Zamen-e-Thamin: Thamin betyder åtta. Zamen betyder en person som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant. En av anledningarna till att Imam Ridha(A) tilldelats detta namn framgår av följande berättelse. En dag när Imam Ridha(A) var på väg med sin historiska resa från Medina till Marw (Khurasan), passerade han en djungel där han mötte en jägare som höll på och döda ett rådjur. Vår Heliga Imam(A) bad jägaren att släppa rådjuret fritt så hon fick möjlighet att mata sina hungriga ungar. Imam Ridha(A) berättade också för jägaren att när rådjuret matat klart sina ungar skulle det komma tillbaka. Jägaren lät rådjuret gå på grund av Imamens(A) uppmaning att göra så, men han trodde inte att det skulle komma tillbaka igen och trodde att Imamen(A) försökte göra narr av honom.  När rådjuret senare återvände med sina ungar bad hon Imam Ridha(A) att ta hand om dem. Det var efter denna historiska händelse som Imam Ridha(A) blev känd som Imam-e-Zamen(A) (Personen som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant). Vi tror att om någon som befinner sig på resande fot är under beskyddet av Imamen(A), kommer han/hon att återvända hem i säkerhet.

 

Gharibul-Ghurabaa: Gharibul-Ghurabaa betyder någon som är en främling, dvs. han har lämnat sin hemstad. Imam Ridha(A) befann sig långt ifrån sitt hem och sin familj och han var den ända Imamen(A) som är begravd utanför Irak och Saudi Arabien. Alim e Ale Mohammad Den lärde från Ale Mohammad (Profeten Mohammad(S) avkomma). Detta namn tilldelades Imam Ridha(A) av hans förfader Imam Sadiq(A).