IMAM KADHIM(A)

Imam Musa Kadhim(A) är vår 7 Imam. Han(A) föddes i Abwa (en plats mellan Mekka och Medina). Det är här som Bibi Amina (Profeten Mohammeds(S) mor) är begravd. Imamen föddes då hans föräldrar höll på att återvända från Mekka Han är en av Imamerna vars mirakel under barndomen är intensivt rapporterade. Imam Sadiq(A) pekade gång på gång ut Imam Kadhim(A) som hans efterträdare. Utnämningen av att Imam Musa(A) efterträder sin far rapporterades bland annat av hans två bröder, Ishaq och Ali, söner till Imam Sadiq(A).

Hans Titlar:

Babul Hawaaij (dörren av önskningarnas uppfyllande). Även efter hans död får folk sina önskningar uppfyllda och återvänder inte tomhänta från hans heliga plats. (Speciellt bön om bot av fysiska sjukdomar, i synnerhet ögonen.

 

Kadhim (en som sväljer sin ilska). Imam Musa(A) levde i en era där regenter var som mest grymma någonsin. Deras hat för Ahl al-Bait(A) (Profetens(S) hushåll) och deras följeslagare var intensiv. Imamens följeslagare var ständigt plågade och torterade. Imamen spenderade de sista 19 åren av hans liv i fängelse. Trots alla dessa svårigheter var han alltid tålmodig och spenderade hela nätter med att dyrka Allah.