PROBLEM UNDER OCH EFTER IMAM HASSANS (A) LIV

Likt de andra Imamerna (A) så var även Imam Hassans(A) liv också fylld med svårigheter. Redan från barndomen så såg han(A) hur en del människor svek profeten Mohammad (S) och lämnade honom ensam i flera slagfält. Imamen (A) såg även hur några av dem uttryckt sitt tvivel om att han(S) var Allahs(SWT) profet.

När Profeten Mohammad(S) dog så såg Imam Hassan(A) endast ett fåtal av Profetens trogna följeslagare som var där för att begrava honom medan och då resten hade lämnat honom för att dela den politiska makten mellan sig. Han såg även de fruktansvärda händelserna som Bani Ummayya begick mot Ahl-al Bait (A) och hur dem anklagade Imam Ali (A) efter mordet på Usman Ibn Affan. Han såg även sin fars (Imam Ali (A))martyrskap.

Det var inte nog med alla problem som han stötte på under hans liv. Bani Ummayya fortsatte sitt tyranni mot Imam Hassan(A) även efter hans martyrskap, då man förbjöd att Imamen skulle begravas vid hans morfars helgonplats.

Må Guds och Profetens välsignelser regna över hans rena själ!