IMAM HOSSEINS(A) VÄNLIGHET, BARMHÄRTIGHET OCH KÄRLEK FÖR DEM FATTIGA

Imam Hossein(A) är vår tredje Imam. Han var känd för sin vänlighet, barmhärtighet och kärlek för de fattiga.

En dag när Imam Hossein(A) gick igenom gatorna i Medina, stötte han på några tiggare som hade samlats för att äta den mat som dem hade samlat för dagen. Tiggarna såg Imam Hossein(A) och uppmanade honom att äta med dem.

Eftersom att Imam Hossein(A) var från den Heliga Profeten Mohammads (S) familj så var det inte tillåtet för honom att ta någonting som ges i välgörenhet för dem fattiga. Sadaqah (Allmosa) är förbjudet för Ahl- al- Bait(A). Imam Hossein (A) hoppade av från sin häst och satte sig med tiggarna.

Imam Hossein (A) förklarade sedan för dem att vill han äta med dem, men att han inte kunde göra det, eftersom att han var en av den Helige Profeten Mohammads (S) familjemedlem och att han inte kunde ta Sadaqah. Han bjöd därför alla de tiggare till sitt hus, för att dem skall kunna äta tillsammans av hans mat.

Moral: Du bör alltid vara snäll mot andra, särskilt mot de fattiga.