IMAM HOSSEINS(A) KONTAKT MED DEM FATTIGA

Vår tredje imam, som är Imam Hossein(A) var en starkt troende man. Under nätterna så dyrkade han Allah(SWT) och på dagarna så arbetade han hårt och guidade folket. Han var ständigt medveten om de fattiga och behövande, och han brukade ofta besöka dem. Han brukade säga till sina följeslagare: ”Var alltid i kontakt med de behövande, för att Allah (SWT) inte älskar de arroganta”.
Imam Hossein(A) har under hela sitt liv hjälpt de fattiga så mycket som han kunde. På natten bar han säckar med mat till de fattiga. Han arbetade hårt för att utrota fattigdomen, och skapa rättvisa och vägleda människorna till Allah (SWT).
Nu är det vår tur att hjälpa dem fattiga, skydda och försvara islam. Vi måste ta detta praktfulla ansvar.