IMAM HOSSEINS(A) MORAL MOT SIN FIENDE

Vårt tredje Imam är Imam Hossein(A). Han var mycket vänlig och tänkte alltid på andra förrän sig själv.

När Imam Hossein(A) var på väg till Karbala så visste han om vad som skulle hända med honom och hans familj. Han träffade Hurr – befälhavaren för Yazids armé och hans soldater. Imam Hossein(A) visste om att denna armé hade skickats av Yazid ibn Mu’awiyah för att bekämpa Imam Hossein(A) och hans anhängare.

Detta var den armé som skulle stoppa Imam Hossein (A) och hans anhängare från att få vatten. Detta var armén som skulle döda Imam Hossein(A) och hans familj och vänner.

När Imam Hossein(A) såg hur törstig armén var och att de inte hade något vatten kvar så sade Imam Hossein (A) omedelbart till sina män att ge deras vatten till fiendens armé.

Imam Hossein (A) och hans män gav inte bara vatten till armén, utan även till deras hästar.

Moral: Om någon inte är bra mot dig, bör du alltid vara snäll mot personen.