TAWASSUL (FÖRBÖN) AV IMAM HOSSEIN (A)

 

Dagen Imam Hossein(A) föddes, sade Allah(SWT) till ängeln Djibrail(A) att gå och framföra sina lyckönskningar till Profeten Mohammad(S) och Ahl-al-Bait(A). På vägen dit från himlen så kom Djibrail(A) förbi en ö, till vilken ängel Fitrus var bannlyst.

Vart är du på väg, Djibrail?” frågade Fitrus.
Djibrail(A) sade att han var på väg till Profeten Mohammad(S) och hans familj för att lyckönska dem till Imam Hosseins(A) födelse.

”Får jag följa med dig?” frågade Fitrus.
Med Allahs(SWT) tillåtelse, tog Djibrail(A) Fitrus med sig. De lyckönskade Profeten Mohammad(S). Profeten(S) uppmanade Fitrus att röra vid Imam Hosseins(A) vagga.

 

Så fort han rörde vid vaggan så fick han tillbaks sin gudomliga kraft och sina vingar.

 

Han tackade Profeten(S) för att han återigen fick sin kraft. När Fitrus återkom till himlen så frågade de andra änglarna honom: ”Vilken doft använder du?” den doftarså gott.

 

Fitrus svarade: ”Jag är den lycklige, som har rört vid Imam Hosseins(A)vagga.”