SALMAN AL-FARSI(RA)

Salman(RA) föddes i Persien(Iran). Hans persiska namn var Rozeba. Han föddes i en Zoroastrisk familj. Zoroaster dyrkar elden. Den sjätte Imamen(A) har sagt att Salman aldrig har begått shirk (månggudadyrkan). En gång gick han ut från staden för att göra ett ärende åt sin far. Han såg en kyrka och hörde röster komma ut därifrån. Han gick in och ställde frågor. Han insåg att det var rätt att tro på en Gud och att Profeten Isa (Jesus (A) var Guds Profet. Vid den här tiden så trodde inte de kristna på treenigheterna. När han kom hem så berättade han för sin far att han blivit kristen. Fadern blev mycket arg och straffade honom genom att stänga in honom i en mörk fängelsehåla.

 

Till slut befriade hans kristna vänner honom och han anslöt sig till en karavan och lämnade Iran. Medan han var i karavanen så vägrade han att äta självdöda djurs kött och vägrade att dricka vin. Då sålde männen i karavanen honom till en jude, som tvingade honom att arbeta mycket hårt. Denna man sålde honom vidare till en annan jude, som bodde i Quba, som ligger nära Medina.

 

Salman(RA) fortsatte med sin sökning för att finna sanningen och vänta på Profeten(S) som han hade hört de kristna säga skulle komma. En dag råkade han höra hur hans herre talade om Profeten(S) och att han var på väg till Medina. När han fick höra att Profeten(S) kommit till Quba så gick han ut för att möta honom. Salman har läst vilka kännetecken en Profet skulle ha.

 

1-    Att han inte tar emot sadaqah (Allmosa)

 

2-    Att han inte avvisar gåvor

 

3-    Att han har ett märke mellan skulderbladen.

 

Salman(RA) tog med sig några dadlar som sadaqah till Profeten(S). Han märkte att Profeten(S) inte åt dem. Han såg också ett moln rakt över Profeten(S). Nästa gång Profeten(S) kom till Medina så tog han med sig dadlar som gåva och han märkte att Profeten(S) åt dem. Det tredje tecknet såg han när han deltog i en begravning tillsammans med Profeten(S). När en vindpust blåste undan Profetens(S) mantel så såg han Profetskapets märke. Salman(RA) blev muslim och erkände Profeten(S) som Allahs(SWT) Profet. En dag besökte Profeten(S) Salman(RA) som låg sjuk. Han bad för honom och bad Allah(SWT) hålla all ondska borta från honom ända till döden. Det gav honom hans namn Salman(RA), som betyder säkerhet.

När Profeten(S) fixade ordningen med broderskap i Medina så blev Salman förbrödrad med Abu thar al-Ghaffari(RA). När Salmans(RA) judiske herre upptäckte att Salman(RA) blivit muslim så blev han missnöjd och ännu grymmare mot honom. Salman(RA) ville gärna vara en fri man. Hans herre krävde mellan 30 och 40 unga dadelpalmer och 4 uns guld för honom. Salman(RA) berättade det för Profeten(S). Profeten(S) bad andra muslimer om hjälp, och med deras hjälp blev Salman(RA) snart fri. Salman(RA) lärde sig så mycket han kunde från Profeten(S). Ibland tillbringade han hela nätter hos honom för att få ut så mycket kunskap som möjligt. Han lärde sig utmärkt arabiska och översatte Koranen till persiska för sina landsmän. Förutom Imam Ali(A Alayh as-salam-frid vare med honom) så fanns det ingen som kunde mäta sig med honom i tapperhet och kunskap.

 

Profeten(S) kallade honom:” Persiens(Irans) första gåva till Islam.” Det var Salman(RA) som föreslog att man skulle gräva en vattengrav runt Medina under slaget vid Khandaq. Medan man höll på att gräva graven så hävdade både al-Ansar (Hjälparna -Medinas muslimer) och al-Mohajerin (Utvandrarna-Meckas muslimer) att Salman(RA) var en av dem, men Profeten(S) sade: ” Salman är varken Ansar eller Mohajer men han är en av oss husets folk (Ahl-al-bait).”
Efter slaget vid Khandaq begav sig muslimerna till Taif (En stad i Saudiarabien) där invånarna hade skyddat sig bakom murarna. Salman(RA) visade hur man skulle använda klippblock i slungor för att slå hål i murarna och Taif erövrades.
Profetens(S) död gjorde Salman(RA) mycket ledsen och han grät och grät. Han älskade och tjänade Imam Ali(A). En av kaliferna skickade honom för att erövra Iran. Han gav sig med Imam Alis(A) tillstånd och Iran besegrades. Det var Salman(RA), som fick förtroendet att fördela det stora krigsbytet som togs där. Med Imam Alis(A) tillstånd tackade han ja till posten som guvernör i Madaen.
När döden närmade sig så bad han Asbagh ibn Nobata (En av följeslagarna) att ta honom till begravningsplatsen i Madaen. Där talade han länge med en död människas kropp om döden. Han sade till Asbagh att han snart skulle dö och läste Kalima. Imam Ali(A) kom från Medina för att ge honom ghusl (Tvättning) och kafan. Salman(RA) begravdes av självaste Imamen(A) i Madaen.