MIQDAD ASWAD(RA)

Hans hette Amr och tillhörde stammen Banu Bahra. I Amrs hemstad så höll de olika stammarna på att döda varandra och därför så begav sig Amr till Yemen. I Yemen blev han ”Halif”, vilket betyder att han kom under en annan stams beskydd ( Ungefär som en adoption). Han gifte sig med en flicka från staden Kina och där föddes Miqdad(RA). Därför kallas han ibland för al-Kindi.
Miqdad(RA) växte upp till en modig och stark yngling. Han var mycket duktig i bågskytte och fäktning. Han var också en utmärkt ryttare. En dag såg han en rik man göra sig skyldig till ett angrepp mot en fattig man. Han började gräla med den rike mannen. Det blev slagsmål och Miqdad(RA) dödade den rike mannen. Han blev tvungen att lämna Yemen och han begav sig då till Mecka. Där fick han skydd hos stammen Banu Hashim(Ättlingar till Hashim- Profetens(S) farfars far) ledaren för Banu Zahra adopterade honom som sin son. Hans namn var Aswad ibn Yaus. Därför kom han att kallas för Miqdad al-Aswad(RA).
Han hörde om Profeten(S) och han var en av de sju första som blev muslimer. Quraish besvärade honom ständigt och Profeten(S) uppmanade honom att fara till Abessinien (Etiopien) tillsammans med de andra muslimerna med Jafar Tayyar som ledare. Miqdad(RA) stannade ungefär fyra år i Etiopien. När han sedan återvände till Mecka så fortsatte Quraish att besvära honom. De lät honom inte flytta till Medina, där Profeten(S) befann sig.
En gång skickade Quraish spioner till Medina för att se vad muslimerna höll på med. Miqdad(RA) var en av spionerna. När han kom till Medina hoppade han av och gick över på Profetens(S) sida. Men eftersom att han kom efter de andra Mohajerin (Utvandrarna-Meckas muslimer) så kunde han inte ansluta sig till Ansar (Hjälparna-Medinas muslimer). Därför bjöd Profeten(S) Miqdad(RA) till sig. Vid den här tiden så var Profetens(S) moské inte byggd ännu men profetens(S) hus låg inte långt därifrån så Miqdad(RA) och några andra muslimer fick bo där.
Miqdad(RA) gifte sig med Profetens(S) kusin- zababa bint Zubayr. De fick två barn- en son said eller Awad och en dotter Karima. Imam frågade Miqdad(RA) vad som hade hänt. Efter mycket övertalande sade Miqdad(RA) att han var ute för att leta efter något som han kunde äta.
Hans barn var hungriga och grät där hemma. Imam Ali(A Alayh as-salam-frid vare med honom) gav pengar som han hade lånat till Miqdad(RA). Imam Ali(A) återvände då hem tomhänt men där såg han Fatima(A – Alayha as-salam-frid vare med henne),) lagat mat. Profeten(S) var också där.
Profeten(S) sade till honom: ” O Ali, för pengar du gav bort i välgörenhet idag så har Allah(SWT) skickat oss mat.” De tackade därför Allah(SWT).
En gång, strax före slaget vid Badr så bad Profeten(S) alla muslimer om råd innan slaget skulle börja. När turen kom till Miqdad(RA) så sade han: ” O Allahs(SWT) Profet! Vi skall inte säga som Bani Israel sade till Musa(A), när han bad dem att gå ut i strid. Vi säger at vi skall kämpa från alla sidor. Låt svärden och pilarna träffa oss först.” Då log Profeten(S) och bad för Miqdad(RA). Detta var den första dua (Åkallan) för Jihad (helig kamp i Guds väg).
I slaget vid Badr hade muslimerna bara två ryttare. En av dem var Miqdad(RA) och han kämpade med stort mod, han var mycket modig. När den andre ryttaren Harith hade dödats så kämpade han ensam mot koffars (avgudadyrkare) 100 ryttare.
Hans karaktärsstyrka och tro beskrevs som bokstaven alif i Koranen. Profeten(S) brukade säga. ”Allah(SWT) har befallt mig att älska fyra människor, Ali(A) Salman(RA), Abu thar Ghaffari och Miqdad al-Aswad(RA).” Han sade också att ”Miqdad(RA) var en av de fyra människor, som Djannah (Paradiset) längtade efter.”
Han var en av de följeslagare som deltog både i Profetens(S) och Fatimas begravningar. Efter Profetens(S) död så ställde han sig på Imam Alis(A) sida och talade öppet mot alla orättvisorna.
Miqdad(RA) blev sjuk under Uthmans kalifat. Han led av en sjukdom som fick honom att känna sig tung och törstig. En av hans romerska tjänare sade att han kunde bota honom med en operation. Operationen utfördes men såret infekterades och Miqdad(RA) dog några dagar senare på en plats 5 km utanför Medain. När människorna hörde det så kom dem alla och deltog i begravningståget, som sträckte sig hela vägen ända fram till Medina. Miqdad(RA) ligger begravd i Jannatul Baqi.