Hur börjar man följa en marj’a?

Att fastställa vilken lärd med ijtihad (certifierad att extrahera Islamiska lagar ur dess källor) som är den mest lärda kan göras på tre sätt: 1. Kunna urskilja det själv (t.ex om man är student i Hawza och deltar i olika lärdas lektioner osv).
2. Två rättvisa från Ahl al-Khibra (högst uppsatta lärda som har kontakt med maraj’e) urskiljer en.
3. Någon är känd att vara mest lärd (’alam).

Vad ska då göras om man inte kan urskilja vem som är mest lärd genom någon av ovanstående tre sätt?
Enligt Imam Khomeinis fatwa så är det obligatorisk försiktighet (ihtiyyat wajib) att följa den som man tror är mest kunnig. Om man tror att flera lärda är den kunnigaste så ska man bara välja en.

Ayatollah Khamenei säger att ha en risalah (sammanställning med Islamiska lagar i bokform) eller blott kallas för marja’ är inte nödvändiga villkor för att den personen ska kunna följas.

En marj’a behöver inte bo i samma land som en själv.

När man övertygats om vilken marj’a man ska följa så räcker det att ha en hjärtlig avsikt att man hädanefter gör taqlid av den marj’an, inget mer än så behövs. Om man senare skulle bli övertygad att någon annan marj’a är mer kunnig så är det likaså bara att ändra sin hjärtliga avsikt att följa den andra marj’an istället.

En marjas religiösa lag (fatwa) går att få på fyra sätt: 1. Höra det från honom själv.
2. Höra det från två rättvisa personer.
3. Höra det från en person som är pålitlig.
4. Läsa det i hans risalah.

Terminologi: Fatwa: Tydligt lag och kommando från den lärde.
Ihtiyyat mustahab: Rekommenderad försiktighet.
Ihtiyyat wajib: Obligatorisk försiktighet.

Om en marj’a ger en fatwa så måste hans följare (muqallid) följa det. Men om marj’an anger ihtiyyat i en fråga så kan efterföljaren följa den näst-mest-kunnige marj’as ihtiyyat i frågan.

Klicka här för att läsa mer om maraj’e