Vem är Aisha, hur levde hon och Shias syn på henne?

En sak som våra sunni syskon vanligtvis säger för att berättiga Aisha är att hon var ”Umm al-Momenin” – alltså de troendes moder. Koranen säger att Profetens(S) fruar är alla troendes mödrar. Men låt oss fundera över följande punkter:

1) Låt oss anse att någon är troende. Då blir det naturligtvis att hans mor är den troendes moder.

Betyder detta då per automatik att hans mor är en god troende? Verkligen inte! Att vara moder till en troende gör inte den modern till en bra troende och rättfärdig. Samma argument gäller även de troendes moder.

2) Alla sunni samlingar av traditioner är fyllda med traditioner som rapporterats från Umm al-Momenin Aisha. Profeten(S) hade många fruar och alla var dem de troendes mödrar. Många av Profetens(S) fruar var högst fromma och rättfärdiga så som Umm Salama och Umm Ayman. Men tyvärr så finns det inte många traditioner från dem i Sihah al-Sittah (inte ens 5% av vad som förmedlats av Aisha).

Men vad vi får höra från Aisha är väldigt mycket. Är det för att hon var Abu Bakrs dotter? Eller var det för att hon var den enda bland Profetens(S) fruar som stred mot Imam Ali(A)?

3) Enligt Islam är en troende obligerad att respektera sin moder. Hur som helst, om en sådan mor går emot Profetens(S) instruktioner, leder rebeller och dödar oskyldiga, så är vi religiöst krävna att skilja oss från en sådan mor, och ännu viktigare, så kan vi inte lita på en sådan moder för att vidarebefordra traditioner från Profeten(S) i den stora omfattningen.

4) Det finns sannerligen en god anledning till att Gud gav dem titeln ”De troendes mödrar”. Gud gav dem den titeln för att förhindra människor från att gifta sig med dem efter Profetens(S) bortgång. Vi kan inte gifta oss med vår mor. Eller hur? Om Gud inte hade gett dem denna titeln så hade vissa inflytesrika personer gift sig med dem och förmodligen fått barn med dem och de skulle beordrat människor att följa dem som Ahl al-Bait, eller ännu värre, att de påstår att dessa är de riktiga sönerna till Profeten(S) och de skulle påstå profetskap för dem och många fler farliga konsekvenser. Därför gav Gud de denna titel (de troendes mödrar) för att förhindra sådan äktenskap.

Guds Sändebud(S) namngav de bästa kvinnorna i världen i en kronologisk ordning och man bör inte bli förvånad att Aishas namn inte finns med: Guds Sändebud(S) sade: ”Den mest utmärkta bland alla kvinnor i världen som Gud har valt över andra kvinnor är: Asiya, Faraos fru, Maria dotter till Imran, Khadijah dotter till Khuwaylid och Fatimah dotter till Mohammad.”

Sunni referens:

* Sahih al-Tirmidhi, vol 5, sid 702* al-Mustadrak av al-Hakim, vol 3, sid 157 som sade att denna tradition är autentisk baserad på kriterian från de två sheikherna (al-Bukhari och Muslim).* Musnad Ahmad Ibn Hanbal, vol 3, sid 135.* Fadha’il al-Sahaba av Ahmad Ibn Hanbal, vol 2, sid 755, tradition 1325* Hilayatul Awliyaa av Abu Nu’aym, vol 2, sid 344* Majma’ al-Zawa’id av al-Haythami, vol 9, sid 223* al-Isti’ab av Ibn Abd al-Barr, vol 4, sid 377

Läs mer om Aisha under Profetens(S) tid och vad hon gjorde efter hans död, såsom uppviglingen mot tredje kalifen Uthman ibn Affan samt efteråt där hon ledde en armé och startade Islams första inbördeskrig mot den fjärde kalifen Imam Ali(A), fullständigt med sunnitiska källor, i vår Shia encyklopedia i kapitlet ”Vilka är Ahl al-Bait(A)” del 5-8.