Är det ok att göra hål i näsan?

Fråga:

Salam
Jag undrar en sak är det haram att ha hål i näsan för tjejer.
Jag hörde att det blir straff för de som gör hål näsan när man dör är
det sant eller inte.
Jag vill jätte gärna ha hål i näsan

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Fiqh-mässigt – enligt rättslära regler – är sådant inte otillåtet i sig men däremot är det otillåtet för en kvinna att visa sin zina (skönhet och prydhet) inför icke-mahram (religiöst främmande män; exklusive make, far i stigande led – farfar, farfars far etc., son i nedgående led – sonson, sonsons son, bror, mor-/farbror i stigande led, syster-/brorson).

Räknas det som prydnad och drar uppmärksamhet så kan det av dem anledningarna bli otillåten att ha och visa det ute.

Observera att detta är ett allmänt helhetssvar på frågan och för ett säkrare svar bör du vända dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer).

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att stå fast vid allt Han behagar och avstå från allt Han ogilla, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner