Ögonfransförlängning i samband med tvagning (wuthu)

Fråga:

Hej

jag har en fråga angående bön.

Jag har lösögonfransar som sitter

på mina ögonfransar dem sitter fast

alltså limmade på mina egna

ögonfransar gör det något

när man ska tvätta sig innan man

ska be eller är det haram?

 

Tack för hjälpen

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Som regel är ett av villkoren för att wodhu (tvagning) ska vara korrekt, att inget som täcker för de kroppsdelar som ingår i wodhu på ett sätt som förhindrar wodhu-vattnet att nå huden och tvätta/blöta alla delar, ska förekomma.

Med andra ord, om den kroppsdelen som ingår i wodhu är täckt av något som hindrar vattnet att nå fram till huden och allt som hör till den kroppsdelen, så måste hindret tas bort först för att kunna utföra wodhu därefter. Det kan exempelvis vara allt från bandage till plåster, färg, lack, lim, olja eller vadsomhelst som helt enkelt inte låter vattnet att nå fram som den ska.

Eftersom ett villkor för korrekt salat (bön) är korrekt wodhu, om wodhu av någon anledning inte är korrekt så leder till att salat inte blir korrekt heller. Därmed är det extra viktigt att se till att wodhu utförs på korrekt sätt så att salat som är wajib (obligatoriskt) uträttas som Gud vill inshaAllah.

InshaAllah är detta svar på din fråga.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att uträtta våra plikter fullständigt och så som Han behagar, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner