Kan jag be med byggda naglar?

Fråga:

Kan jag be med byggda naglar?

 

Svar:

 

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Om du med ”byggda naglar” menar lösnaglar eller liknande som inte är dina egna naglar utan på ett eller annat sätt limmas eller sätts fast, kan dessa utgöra ett hinder för korrekt wodhu (tvagning) och om wodhu inte är korrekt då leder det till att salat (bönen) inte heller blir korrekt.

Som regel är ett av villkoren för wodhu att vara korrekt, att inget som täcker för de kroppsdelar som ingår i wodhu på ett sätt som förhindrar wodhu-vattnet att nå huden och tvätta/blöta alla delar, ska förekomma.

Med andra ord, om den kroppsdelen som ingår i wodhu är täckt av något som hindrar vattnet att nå fram till huden och allt som hör till den kroppsdelen, så måste hindret tas bort först för att kunna utföra wodhu därefter. Det kan exempelvis vara allt från bandage till plåster, färg, lack, lim, olja eller vadsomhelst som helt enkelt inte låter vattnet att nå fram som den ska.

Eftersom ett villkor för korrekt salat (bön) är korrekt wodhu, om wodhu av någon anledning inte är korrekt så leder detta som sagt till att salat inte blir korrekt heller. Därmed är det extra viktigt att se till att wodhu utförs på korrekt sätt så att salat som är wajib (obligatoriskt) uträttas som Gud vill inshaAllah.

InshaAllah är detta svar på din fråga.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att uträtta våra plikter fullständigt och så som Han behagar, i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner