Grundkurs för konvertiter

Konvertithjälpen kommer under våren att dra igång en kurs för konvertiter. Kursen kommer att behandla de grundläggande sakerna som en ny muslim behöver veta för att påbörja sitt nya liv, så som Islams grundpelare, bönen, fastan mm.

 

Planerad kursstart är 13 februari 2016

 

Sista anmälningsdag är 6 februari. OBS! Begränsat antal platser, så se till att anmäla dig snarast.

 

Anmälan görs via mail till konvertithjalpen@dvv.se