Gravidas själsliga och fysiska kost – del 7

Den sjunde månaden är nervernas månad. Under denna månad utvecklas nervsystemet i olika delar av kroppen och i takt med detta ökar harmonin av fostrets rörelser. Fostret kan således röra sig mer än innan och utföra de olika rörelserna utan något hinder.

Sjunde månaden:

Följande handlingar rekommenderas för den sjunde månaden av graviditeten:

 • Ständigt utföra rituell tvagning (wotho’) och således befinna sig i ett rituellt rent tillstånd.
 • Be sina dagliga böner i tid och innan bönen lägga handen på magen och recitera både azan och iqamah (böneupprättning) som man har gjort vid de andra månaderna.
 • Be nattbönen.
 • Från och med den sjunde månaden och 40 dagar framåt recitera efter morgonbönen surah (Koran-kapitel) Al-An’am (Boskap) över en mandel och därefter äta den.
 • Varje dag recitera surah Al-Ya Sin (Ya Sin) över en kvitten frukt och äta den under morgonen på fastande mage.
 • Skicka dagligen 140 gånger salawat.
 • Efter varje måltid äta mängder av melon. Dock är det viktigt att man inte ska dricka vätska innan eller efter den.
 • I de vardagliga bönerna recitera surah Al-Qadr (Bestämmelsens natt) och surah Al-Ikhlas (Obesudlad ren tro).
 • Under måndagar recitera surah an-Nahl (Biet). Under torsdagar och fredagar recitera surah Al-Ya Sin (Ya Sin) och surah Al-Mulk (Herraväldet).
 • Under denna månad och de kommande månaderna recitera surah An-Nur (Ljuset) hur mycket du än kan.
 • Dessutom ska du under denna månad och de kommande månaderna recitera dessa fem suror ur den heliga Koranen: Al-Hadid (Järnet), Al-Hashr (Mönstringen), As-Saff (I slutna led), Al-Djumu’ah (Fredagsbönen) och Al-Taghabun (Då vinnarna och förlorarna byter plats).